Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
334/2014
Objednávame u Vás Novoročné pozdravy podľa priloženej
prílohy
05.12.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
335/2014
Objednávame u Vás :
Paplóny - 100 ks
Vankúše - 100 ks
05.12.2014REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
336/2014
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby podľa
priloženej prílohy
05.12.2014Hanco a.s.Stará Vajnorská 19/B,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
337/2014
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa priloženej
prílohy
05.12.2014REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
338/2014
Objednávame u Vás maľovanie v ubytovni SAV na ul.
I. Bukovčana 9-11, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky
05.12.2014DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
339/2014
Objednávame u Vás 300 l elektrický kotol ELF - 301 - 1 ks05.12.2014DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
340/2014
Objednávame u Vás knihu :
Dejiny SAV, autor Dušan Kováč a kolektív - 8 ks
05.12.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
341/2014
Objednávame u Vás nasledovný kuchynský riad:
Taniere plytké, taniere hlboké, taniere dezertné, poháre na vodu, poháre na kávu, poháre na čaj, príbor, naberačky rôzne druhy,dosky na mäso a pod.
05.12.2014SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
342/2014
Objednávame u Vás úpravu v systéme a-VEGA podľa priloženej
prílohy
05.12.2014MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
343/2014
Objednávame u Vás digitálnu IP kameru DS 768 - 1 ks05.12.2014Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
344/2014
Objednávame u Vás prekládku telekomunikačného vedenia
Ú SAV podľa predloženej cenovej ponuky
05.12.2014Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
345/2014
Objednávame u Vás licencie Office Pro Plus 2013 SNGL MVL -
40 ks
08.12.2014EXE s.r.o17321450Na Hrebienku 5,Bratislava,SK81102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
331/A/2014
Objednávame u Vás opravu križovatky, ciest a chodníkov v areáli
SAV na Dúbravskej cesta 9, Bratislava
09.12.2014EXE s.r.o17321450Na Hrebienku 5,Bratislava,SK81102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
347/2014
Objednávame u Vás kávovar SAECO HD - 1 ks12.12.2014CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
348/2014
Objednávame u Vás rozšírenie licencie prístupového
dochádzkového modulu podľa príloženej cenove jponuky
1 ks
12.12.2014Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
349/2014
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu
SAV dňa 16.12.2014 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 90 osôb
12.12.2014I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
350/2014
Objednávame u Vás občerstvenie na zasadnutie Porady
riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácií SAV dňa
18.12.2014 (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
pre 180 osôb
12.12.2014I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
351/2014
Objednávame u Vás rozšírenie licencie ESET Endpoint Security
z 300 na 400 PC + update na 1 rok podľa priloženej cenovej
ponuky
12.12.2014ESET spol. s r.o.31333532Einsteinova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
352/2014
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie na Dúbravske ceste 9 II. poschodie objekt Weleda12.12.2014Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
352/A/2014
Objednávame u Vás SBI modul, licencia SBI modulu pre
smartfony, tablety, PDA - 3 ks
12.12.2014Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)