Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
295/2014
Objednávame u Vás ochranné pracovné prostriedky :
Zimná pánska bunda č. XL - 1ks
Zimná pánska obuv č. 43 - 1 pár
19.11.2014REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
295/A/2014
Objednávame u Vás výrobu diplomov - Čestná plaketa SAV za
zásluhy v biologických vedách :
doc. RNDr. Peter Šmigáň, DrSc. - 1 ks
RNDr. Ivan Hapala, CSc. - 1 ks
19.11.2014Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
296/2014
Objednávame u Vás výmenu odvzdušňovacieho ventila na
radiátore a nastavenie jeho polohy na reguláciu teploty- 2 ks
20.11.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
297/2014
Objednávame u Vás opravu a výmenu pneumatík na vozidle
PIAGGIO - Porter, ŠPZ - BL 952 BI
20.11.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
298/2014
Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu
prasknutého odpadového potrubia na III. poschodí Ú SAV
21.11.2014STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
299/2014
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami, pre členov
hodnotiacej komisie OV2 programu SASPRO v dňoch 27.11. a
28.11.2014 podľa priloženej prílohy
24.11.2014STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
300/2014
Objednávame u Vás dodanie /dovoz /obložených mís a
chlebíčkov na štvrtok 27.11.2014 a piatok 28.11.2014
podľa priloženej prílohy
24.11.2014STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
301/2014
Objednávame u Vás dodanie /dovoz /obložených mís a
chlebíčkov na pondelok 1.12.2014 a utorok 2.12.2014
podľa priloženej prílohy
24.11.2014STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
302/2014
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami, pre členov
hodnotiacej komisie OV3 programu SASPRO v dňoch 1.12. a
2.12.2014 podľa priloženej prílohy
25.11.2014STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
303/2014
Objednávame u Vás doplnenie nových a úpravy už existujúcich funkcionalít v rámci informačného systému programu SASPRO podľa priloženej prílohy - 9024 €25.11.2014Azara, s.r.oMatú?a Kavca 342/3,?ilina - Závodie,SK10 ?ilina - ZávodieIng. Ján Malík, CSc.
304/2014
Objednávame u Vás vykonanie prác a školenie zamestnancov podľa priloženej cenovej ponuky č.74/2014/TO26.11.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
305/2014
Objednávame u Vás opravu elektronického vrátnika ( prípadne jeho výmena )26.11.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
306/2014
Objednávame u Vás posudky pre stavebné konanie na stavbu :
Pavilón spoločenských vied SAV podľa priloženej cenovej
ponuky
27.11.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
307/2014
Doplnenie k objednávke č. 0302/2014 :
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami, pre člena
hodnotiacej komisie OV3 programu SASPRO v dňoch 1.12. a
2.12.2014 podľa priloženej prílohy
27.11.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
308/2014
Objednávame u Vás hydraulické vyregulovanie vnútorných
rozvodov ústredného kúrenia ( Ústav srdca, vrátnica, bufet)
podľa priloženej prílohy
27.11.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
309/2014
Objednávame u Vás geologický prieskum a iné práce
podľa priloženej cenovej ponuky
27.11.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
310/2014
Objednávame u Vás tlač vizitiek v anglickom jazyku podľa
priloženej prílohy - 50 ks
28.11.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
311/2014
Objednávame u Vás online inzerciu pracovných ponúk
v rámci Programu SASPRO - produkt 8 týždňová inzercia so
zvýraznením zamestnávateľa - 651,96 €
28.11.2014Science Headquartes1200 New York Avenue, NW,Washington,USA0 WashingtonIng. Ján Malík, CSc.
312/2014
Objednávame u Vás online inzerciu pracovných ponúk
Programu SASPRO - 30 dňová inzercia na portáli
Research Gate - 478,80 €
28.11.2014Science Headquartes1200 New York Avenue, NW,Washington,USA0 WashingtonIng. Ján Malík, CSc.
313/2014
Objednávame u Vás vykonanie revízie lámp verejného osvetlenia v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava -
80 ks
28.11.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)