Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
275/2014
Objednávame u Vás univerzálny čistiaci prostriedok do
umývačiek riadu F 8400 - 5 balení
Soľ do zmäkčovačov vody ku kotlom a umyvačkám riadu - 5 balení
29.10.2014DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
276/2014
Objednávame u Vás PD na vypracovanie zmeny stavby v
ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11
29.10.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
277/204
Objednávame u Vás projekt dopravnej situácie, geometrický
plán, IC pre ubytovňu SAV na Royovej č. 10
29.10.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
278/2014
Objednávame u Vás projekt na zmenu funkčného využitia
stavby na Úrade SAV - zasadačka
29.10.2014Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
279/2014
Objednávame u Vás tlač stravných poukážok nasledovne29.10.2014VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
280/2014
Objednávame u Vás výmenu elektrickej inštalácie, rozvádzača, montáž káblových vedení, výmena osvetlenia, montáž zásuviek a vypínačov, montáž elektrického vývodu CYKY 4Bx6mm v nehnuteľnosti na Dúbravskej ceste 903.11.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
281/2014
Objednávame u Vás prenos signálov z novej OST Pavilón
materiálových vied ÚMMS SAV,do kotolne v areáli SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky
05.11.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
282/2014
Objednávame u Vás prenos signálov z novej OST Pavilón
lekárských vied, do kotolne v areáli SAV, Dúbravská
cesta 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky
05.11.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
283/2014
Objednávame u Vás zimné pneumatiky pre motorové vozidlo
Peugeot 607 BA 607 XU - 4 ks
05.11.2014Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
284/2014
Objednávame u Vás notebook 15,4  s operačným systémom
a základným kancelárskym softvérom - 1 ks
Monitor - 1 ks
Sada bezdrôtovej klávesnice a myši - 1 ks
Farebné multifunkčné zariadenie so sieovým pripojením - 1 ks
05.11.2014COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
285/2014
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 32 osôb
účastníkov stretnutia SAV a AV ČR v dňoch 11.11. a 12.11.2014
Občerstevenie počas rokovania 11. 11 a 12.11.2014
10.11.2014Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
286/2014
Objednávame u Vás opravu práčky AWE7727 v ubytovni SAV
na ul. I. Bukovčana 9-11
10.11.2014CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
287/2014
Objednávame u Vás štítky na označenie komína podľa Vyhlášky
MV SR č. 401/2007 Z. z. a STN EN 1443 nasledovné komíny :
Štefánikov
10.11.2014Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
288/2014
Objednávame u Vás výmenu vodovodnej batérie a výmenu
vypínača v nehnuteľnosti v Trenčianských Tepliciach
10.11.2014Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
289/2014
Objednávame u Vás rezerváciu a občerstvenie na :
19.11.2014 o 18,00 hod cca 9 osôb
27.11.2014 o 18,00 hod cca 9 osôb
13.11.2014Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
290/2014
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami v dňoch 19.11.2014
a 20.11.2014 podľa priloženej prílohy
13.11.2014Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
291/2014
Objednávame u Vás dodanie /dovoz/obložených mís a chlebíčkov
podľa priloženej prílohy
13.11.2014Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
292/2014
Objednávame u Vás výmenu snímača tepla PT100 na kotly č.1
v kotolni areálu SAV, Dúbravská cesta č. 9
18.11.2014Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
293/2014
Objednávame u Vás rekonštrukciu závorového systému
na hlavnej vrátnici v areáli SAV na Dúbravskej ceste č. 9
19.11.2014Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
294/2014
Objednávame u Vás výmenu komunikačného systému
v kotolni SAV na Dúbravskej ceste č. 9
19.11.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)