Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
216/2014
Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice v závodnej
kuchyni, dodávku 10 ks špirál do elektrických sporákov, opravu elektrického vedenia v ubytovni SAV na Dúbravskej ceste 9
02.09.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
217/2014
Objednávame u Vás opravu strechy v bloku C v ubytovni SAV
na ul. I. Bukovčana 9-11, Devínskej Novej Vsi
02.09.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
217/A/2014
Objednávame u Vás bicykel CTM REBEL, prilbu a blatníky02.09.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
218/2014
Objednávame U Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3
08.09.2014Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
219/2014
Objednávame U Vás opravu garážovej brány v areáli SAV
na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
08.09.2014AQUADENO,s. r. o.Trstice č. 371,Trstice,SK92542 TrsticeIng. Ján Malík, CSc.
220/2014
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie na Dúbravske ceste 9 Aula SAV16.09.2014Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
221/2014
Objednávame u Vás vykonanie rivízie bleskozvodu na objekte Ú SAV, Štefánikova 4916.09.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
222/2014
Objednávame u Vás odborné prehliadky vyhradených tlakových technických zariadení - expanzné tlakové nádoby, potrubné horúcovodné rozvody v kotolni a areálové rozvody16.09.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
223/2014
Objednávame u Vás odborné prehliadky a skúšky, výmena
detektorov spáliteľných plynov a pár CO, metán v priestoroch kotolni Ú SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
16.09.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
224/2014
Objednávame u Vás notebook, vrátane brašne16.09.2014COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
225/2014
Objednávame u Vás vykonanie rivízie elektrického zariadenia v objektoch Ú SAV :
Ubytovňa SAV Dúbravská cesta 9
Byty č. 10, 11, 12 Dúbravská cesta 9
Ubytovňa SAV, I. Bukovčana 9 -11
Aula SAV
16.09.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
226/2014
Objednávame u Vás opravu núdzového osvetlenia
v závodnej kuchyni a opravu elektrického prietokového ohrievača na prízemie v objekte Ú SAV
16.09.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
227/2014
Objednávame u Vás kancelársku stoličku PRIME 2299C16.09.2014FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
228/2014
Objednávame u Vás servis motorového vozidla Peugeot Expert NEW Furgon 227 BL 617 GL16.09.2014Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
229/2014
Objednávame u Vás opravu škrabky na zeleninu v závodnej
kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49
16.09.2014DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
230/2014
Objednávame u Vá nasledovné revízne práce v TS 196 :
Revízia transformátorov 1000 kVA - 2 ks
Revízia rozvodov a rozvádzača v TS 196
Revízia NN rozvádzača a kompenzácie zabezpečenia  odstávky elektrickej energie vc TS / manipulácie VN/
16.09.2014DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
231/2014
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy16.09.2014COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
232/2014
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Snemu SAV
(káva,čaj, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 60 osôb na 24.9.2014 o 12,30 hod.
Občerstvenie na Poradu riaditeľov a predsedov VR organizácií (káva, čaj, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 120 osôb na 24.9.2014 o 10,00 hod.
16.09.2014I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
233/2014
Objednávame u Vás brašňu na notebook16.09.2014COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
234/2014
Objednávame u Vás vykonanie rivízie bleskozvodov
v objektoch Ú SAV :
Ubytovňa SAV Jaskový rad č. 203
Aula, kuchyňa Dúbravská cesta 9
Bufet Dúbravská cesta 9
Trafostanica 1 Dúbravská cesta 9
Trafostanica 2 Dúbravská cesta 9
KVT Dúbravská cesta 9
16.09.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)