Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
176/2014
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky hydrantových hadíc v objektoch Úradu SAV :
Štefánikova 49, I. Bukovčana 9-11, Royová 10, Hroznová 3, Jaskový rad 203 , ubytovňa Dúbravská cesta 9, dve chaty v Senci, prevzaté objekty po SÚZ SAV na Dúbravskej ceste 9
08.07.2014ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
177/2014
Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice v závodne kuchyni Ú SAV14.07.2014L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
178/2014
Objednávame u Vás nasledovné hasiace prístroje:
Práškové hasiace prístroje - 6kg - 11 ks
Snehové hasiace prístroje - 5 kg - 2 ks
14.07.2014ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
179/2014
Objednávame u Vás odber vody, rozbor a posudok chemickej úpravy vody do vykurovacieho systému v kotolni Ú SAV na Dúbravskej ceste 9 Bratislava
Tabletky regeneračnej soli - 100 kg
Deoxidačný roztok 25 kg - 2 ks
Trinatriufosfátový roztok 25 kg - 2 ks
Rozbor vody
14.07.2014AQUATECH34337164Tureň 326,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
180/2014
Objednávame u Vás preklad Výročnej správy SAV za rok 2013 zo slovenského jazyka do anglického jazyka14.07.2014AQUATECH34337164Tureň 326,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
181/2014
Objednávame u Vás ochranné pracovné prostriedky :
Pánske pracovné kuchárske nohavice pepito -3 ks
Pánska kuchárska blúza dlhý rukáv - 3 ks
Pánska kuchárska blúza krátky rukáv - 3 ks
Pánska pracovná obuv - 3 páry
Tričko bavlnené krátky rukáv - 5 ks
14.07.2014REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
182/2014
Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu klimatizačnej jednotky do kancelárie č. 6 na prízemí Úradu SAV14.07.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
183/2014
Objednávame u Vás odchyt hlodavca, montáž sieky na okno v sklade Ú SAV21.07.2014Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
184/2014
Objednávame u Vás opravu chladiaceho boxu v závodnej
kuchyni na Ú SAV.
21.07.2014Servis chlad, zariadeni (Slezak)32085265Planét 16,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
185/2014
Objednávame u Vás zabezpečenie verejného  bstarávania a zabezpečenie elektronickej aukcie na rekonštrukciu budovy v Trenčianskych Tepliciach21.07.2014Servis chlad, zariadeni (Slezak)32085265Planét 16,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
186/2014
Objednávame u Vás zabezpečenie verejného obstarávania a zabezpečenie elektronickej aukcie na rekonštrukciu budovy (SÚZ SAV) Úradu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava21.07.2014Servis chlad, zariadeni (Slezak)32085265Planét 16,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
187/2014
Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu železobetónových prvkov v areály SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava21.07.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
188/2014
Objednávame u Vás Informačnú veľkoplošnú tabuľu pre Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok ITMS 26220220188 podľa predloženej cenovej ponuky23.07.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
189/2014
Objednávame u Vás pristavenie veľkokapacitného kontajneru 16 m³ / 8 t dňa 28.7.2014 o 8,oo hod. na Dúbravskú cestu 9
Bratislava do areálu Slovenskej akadémie vied
Odvoz kontajneru z Dúbravskej cesty dňa 1.8.2014 o 13,oo hod.
23.07.2014OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
190/2014
Objednávame u Vás opravu a nastavenie prietokomerov Kamstrup Multical 601 v jednotlivých OST a kotolni v areáli SAV podľa priloženej cenovej ponuky.25.07.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
191/2014
Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu na potrubí SV v energokanáli v kotolni SAV na Dúbravskej ceste25.07.2014STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
192/2014
Objednávame u Vás dezinsekciu (výskyt ploštíc ) na ubytovni v Devínskej Novej Vsi.30.07.2014Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
193/2014
Objednávame u Vás opravu klimatizácie v kancelárii č. 207 na 2. poschodí Ú SAV a opravu vonkajšej prasknutej hadice na klimatizácií v kancelárii č. 301, na 3. poschodí Ú SAV30.07.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
194/2014
Objednávame u Vás opravu strechy, (zatečený apartmán ) na ubytovni Royová č.1031.07.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
195/2014
Objednávame u Vás opravu strechy na Úrade SAV.04.08.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)