Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  381
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
176/2014
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky hydrantových hadíc v objektoch Úradu SAV :
Štefánikova 49, I. Bukovčana 9-11, Royová 10, Hroznová 3, Jaskový rad 203 , ubytovňa Dúbravská cesta 9, dve chaty v Senci, prevzaté objekty po SÚZ SAV na Dúbravskej ceste 9
08.07.2014ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
174/2014
Objednávame u Vás tubus tmavomodrý A4 - 25 ks04.07.2014Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
175/2014
Objednávame u Vás výmenu pireli na predných pravých dverách u motorového vozidla BMW BL 066 DB04.07.2014Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
059/2014
Objednávame u Vás prednesenie prednášky na tému :
Zmeny v Zákonníku práce - aktuálne legislatívne zmeny a otázky Zmeny v Zákone o ochrane osobných údajov - aktuálne legislatínve zmeny a problémy aplikačnej praxe na 17.3.2014 o 8,30 hod. v Kongresovom centre SAV V Starej Lesnej
03.07.2014SPOLU, spol. s r. o.Clementisova 3,Ko?ice,SK40 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
165/2014
Objednávame u Vás :
Acetylén technický 50/10 kg - 1 ks
Kyslík technický 2.5 (50l/200bar) - 2 ks
01.07.2014SPOLU, spol. s r. o.Clementisova 3,Ko?ice,SK40 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
166/2014
Objednávame u Vás opravu 11 kW elektromotora pre obehové čerpadlo v kotolni areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava01.07.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
167/2014
Objednávame u Vás opravu a nastavenie servopohonov
v jednotlivých OST a kotolni v areály SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
01.07.2014REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
168/2014
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 211 v kancelárii č. 204 na sekretariáte P SAV01.07.2014AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
169/2014
Objednávame u Vás :
Kancelársku stoličku LYRA CLICK 207 - 1 ks
01.07.2014FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
170/2014
Objednávame u Vás stavebné úpravy CO skladu a skladu čistiacich potrieb Úradu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky01.07.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
171/2014
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov v objektoch na Štefánikovej č. 49, Royovej č.10 a Dúbravskej ceste 901.07.2014Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
172/2014
Objednávame U Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3 - 1 ks
01.07.2014Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
173/2014
Objednávame u Vás servis po 45 000 tis. km pre motorové vozidlo Peugeot 508 BL 003 FE01.07.2014Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0165/A/2014
Objednávame u Vás komplexné služby verejného obstarávania
pre zákazku ´´Výskumné centrum ALLEGRO´´
01.07.2014Obstarávanie, s. r. o.Sokolská 10,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
162/2014
Objednávame u Vás reinštaláciu systému reklamovaného serveru serverovej farmy EIS.SAV.SK, server pre Systém Center Protection Manager25.06.2014SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
163/2014
Objednávame u Vás vydanie inzerátu na prenájom nebytového priestoru na Dúbravskej ceste 9, Bratislava25.06.2014PETIT PRESS a.s.35790253Lazaretská 12,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
164/2014
Objednávame u Vás stavebné úpravy archívu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky25.06.2014GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
159/2014
Objednávame U Vás dezinsekciu objektov :
Hroznová 3, Royová 10, Bukovčana 9-11 D. Nová Ves, závodná jedáleň Štefánikova 49, ubytovňa a byty na Dúbravskej ceste 9, byty na Šancovej 5 a dve chaty  Senci
20.06.2014Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
160/2014
Objednávame u Vás úpravu formulára systému e-VEGA v oblasti vykazovania výsledkov a publikačnej aktivity, vypracovanie kontrolných mechanizmov na čerpanie finačných mechanizmov20.06.2014MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
149/2014
Objednávame u Vás pokosenie lúky pri chatách na Donovaloch16.06.2014SPDP LÚZŇAN30228735,Lip. Lu?ná 628,SK3472 Lip. Lu?ná 628Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2014. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2014/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2014 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)