Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0045/2012
Objednávame u Vás
servis po generálnej kontrole pre vozidlo
Peugeot 407 ŠPZ BA 407 ZC
13.03.2012Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0046/2012
Objednávame u Vás
nábytok - ST 14
13.03.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0047/2012
Objednávame u Vás
opravu ohrievaca teplej vody na ÚSAV, 2.poschodie,
kancelária c. 214
13.03.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0048/2012
Objednávame u Vás
čistiaci prostriedok do umývačku riadu (kuchyňa ÚSAV)
13.03.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0044/2012
Objednávame u Vás
bezpecnostné fólie do motorového vozidla BMW 530d xDrive.
07.03.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0041/A/2012
Objednávame u Vás stravu a ubytovanie pre účastníkov konferencie DAC v dňoch 8. a 9. marca 201206.03.2012Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
0042/2012
Objednávame u Vás
Multifunkčné zariadenie CANON
Tonery pre multifunkčné zariadenie
Skener Epson GT-1500
Baterka pre notebook ACER TM00742 14,8V 4800mAh
CD-R 700MB
Obálka na CD plastová
Popisovacia fix na CD )
06.03.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0043/2012
Objednávame u Vás zamurovanie pôvodných dverí v miestnosi c. 7A serverovna a následné zabezpecenie prebúrania nových06.03.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0041/2012
Objednávame u Vás 17 miestny mikrobus Mercedes na
9. marca 2012 s odchodom o 13,00 hod. zo Smoleníc -
Bratislava - letisko Schwechat Viedeň
02.03.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0040/2012
Objednávame u Vás prihlásenie motorového vozidla a ŠPZ29.02.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0039/2012
Objednávame u Vás kancelársku stoličku LIDO ŠÉF s opierkami v prevedení látka Alcatraz 1728.02.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0038/2012
Objednávame u Vás opravu predného pravého blatníka a predného nárazníka na vozidle PEUGEOT 607 - BA 607 NV28.02.2012Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0036/2012
Objednávame u Vás vymurovanie šachty odpadovej kanalizácie na Jaskovom rade è . 20322.02.2012Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0037/2012
Objednávame u Vás čistiace tabletky do konvektomatu Rational
Sol do zmäkčovačov vody ku kotlom a umyvačkám riadu
Velké sito na cestoviny
22.02.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0035/2012
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre cca 60 úcastníkov v dnoch 21. - 22. februára 2012 v KC Smolenice, Výrocný seminár I. OV SAV17.02.2012Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
0033/2012
Objednávame u Vás tonery podl'a priloženej prílohy15.02.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0034/2012
Objednávame u Vás krtkovanie- precistenie odpadovej
kanalizácie na Jaskovom rade c. 203
15.02.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0032/2012
Objednávame u Vás zimné pneumatiky pre motorové
vozidlo Peugeot 607 BA 607 XU
14.02.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0026/2012
Objednávame u Vás vykonanie revízie a cistenie komínov v objektoch na Štefánikovej c.49, Royovej c.lO, Hroznovej c.3
a Jaskovom rade è . 203
10.02.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0027/2012
Objednávame u Vás inžinierske cinnosti na zabezpecenie vyjadrení a stanovísk pre územné konanie na akciu Pavilón spolocenských vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava10.02.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)