Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
139/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
WinSrvCal 2008 SNGL MVL DvcCaAL - 5 ks
WinSrvCal 2008R2 SNGL MVL - 1 ks
18.07.2012EXE s.r.o17321450Na Hrebienku 5,Bratislava,SK81102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
140/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar vizitky podľa priloženej prílohy
Mgr. M. Novák - obojstranné - 100 ks
Mgr. F. Fundárek - anglické - 100 ks
18.07.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
141/2012
Objednávame u Vás vyhotovenie Požiarno bezpečnostnú
charakteristiku stavby na objekty v správe Ú SAV :
Hlavná budova Ú SAV Štefánikova 49, Bratislava
Ubytovňa na ul. I. Bukovčana 9-11, D.N.Ves
Vila na Hroznovej č. 3, Bratislava
Ubytovňa na Dúbravskej ceste 9. V. , VI. a VII. poschodie
19.07.2012Ing. Peter A?tary - g. a. m.Vajanského 1581/15,Galanta,SK924 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
142/2012
Objednávame u Vás výmenu prasknutého potrubia teplej vody v sklade ubytovne SAV na I. Bukovčana 9-1119.07.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
143/2012
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky hydrantových hadíc v objektoch Úradu SAV :
Štefánikova 49, I. Bukovčana 9-11, Royová 10, Hroznová 3,
Jaskový rad 203 , ubytovňa Dúbravská cesta 9 a chata Senec
19.07.2012ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
144/2012
Objednávame u Vás revízie elektrických spotrebičov
v ubytovniach Ú SAV :
I. Bukovčana 9 - 11, Royová 10, Hroznová 3, Jaskový rad 203 a Šancová 56
23.07.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
145/2012
Objednávame u Vás opravu klimatizácie v závodnej kuchyni Úradu SAV23.07.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
146/2012
Objednávame u Vás opravu osvetlenia - výmena káblov vo vestibule Ú SAV23.07.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0147/2012
Doplnenie systému e -Vega27.07.2012MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
0148/2012
odstránenie revíznych závad na výahu
v budove ÚSAV
30.07.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0149/2012
Skartátor AT - 12s01.08.2012REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0150/2012
opravu stropnej klimatizácie v budove Úradu SAV06.08.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0146/A/2012
Objednávame u Vás opravu práčky v ubytovni SAV v DNV07.08.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0151/2012
Objednávame u Vás monitoring médii STORIN na obdobie od 1.7.2012 do 30.9.201207.08.2012STORIN s.r.o.31319173Riazanská 57,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0154/2012
Objednávame u Vás ubytovanie a večere pre členov
hodnotiacich akreditačných komisií SAV
13.08.2012STORIN s.r.o.31319173Riazanská 57,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0155/2012
Objednávame u Vás občerstvenie pre členov hodnotiacich komisií SAV13.08.2012THS ústavov SAV Košice111643Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0156/2012
Objednávame u Vás občerstvenie pre členov hodnotiacich komisií SAV podľa priloženej prílohy13.08.2012I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0157/2012
Objednávame u Vás občerstvenie pre členov hodnotiacich komisií SAV podľa priloženej prílohy13.08.2012HAMA-stravovanie35443821,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0158/2012
Objednávame u Vás opravu 14 ks dverí a osadenie 27 ks okopových plechov na dvere v závodnej kuchyni Ú SAV15.08.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0159/2012
Objednávame u Vás občerstvenie pre cca 50 účastníkov Akreditačných komisií SAV na 24.8.201215.08.2012I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)