Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
119/2012
Objednávame u Vás občerstvenie na Ceny SAV pre 80 osôb dňa 20.6.201218.06.2012Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
120/2012
Objednávame u Vás revízie elektrických rozvodov a elektrických spotrebičov v rekreačných chatách č.706 a 707 na Donovaloch18.06.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
123/2012
Objednávame u Vás opravu chladiaceho boxu v závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49 Bratislava18.06.2012Servis chlad, zariadeni (Slezak)32085265Planét 16,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
121/2012
Objednávame u Vás do úmývačky riadu saponát F 8400
WINTERHALTER
18.06.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
122/2012
Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu klimatizačnej jednotky na III. poschodie v Úrade SAV18.06.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
124/2012
Objednávame u Vás diskový podsystém systému e-VEGA SAV a MŠVVaŠ SR podľa priloženej prílohy18.06.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
125/2012
Objednávame u Vás dodávku digitálny recorder, harddisk,montáž, oživenie a naprogramovanie systému snímacích kamier v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9 - 11 podľa predloženej cenovej ponuky18.06.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
126/2012
Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu pre elektronický vstup do priestoru v Úradu SAV podľa priloženej cenovej ponuky18.06.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
127/2012
Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu klimatizačnej jednotky na I. poschodie do kancelárie č. 107 v Úrade SAV20.06.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
128/2012
Objednávame u Vás opravu plynového kotla a výmenu ventilov na vykurovacom systéme v kotolni Úradu SAV20.06.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
129/2012
Objednávame u Vás výmenu poškodeného odpadového
potrubia v rekreačnej chate v Senci a výmenu WC kombi
25.06.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
130/2012
Objednávame u Vás odvetranie skladu v závodnej kuchyni elektrickou ventiláciou03.07.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
131/2012
Objednávame u Vás vyčistenie (výmena potrubia ) kanalizačného odpadu v závodnej kuchyni03.07.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
132/2012
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy04.07.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
133/2012
Objednávame u Vás odvoz fekálneho odpadu z chát
na Donovaloch
10.07.2012EMI DUBOVSKÝ s.r.o., Lipt.Osad44231822Vr?tek 435,Liptovská Osada,SK3473 Liptovská OsadaIng. Ján Malík, CSc.
134/2012
Objednávame u Vás pokosenie lúky pri chatách na Donovaloch10.07.2012SPDP LÚZŇAN30228735,Lip. Lu?ná 628,SK3472 Lip. Lu?ná 628Ing. Ján Malík, CSc.
135/2012
Objednávame u Vás maľovanie závodnej kuchyne a jedálne na Úrade SAV18.07.2012DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
136/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy18.07.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
137/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
PC (win 7 pro sk x64)- 2 ks
TP-LINK TL-SG1024 - 2 ks
18.07.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
138/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
D-link DGS-1210
18.07.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)