Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0017/2012
Objednávame u Vás pracovný pult ku krájaciemu robotu coupe31.01.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0019/2012
Objednávame u Vás výrobu a montáž mreží na 4 okná v
chatách na Donovaloch
31.01.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0020/2012
Objednávame u Vás bezpecnostné kovanie a bezpecnostný zámok do kancelárie c. 101 na
I. poschodí USAV
03.02.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0021/2012
Objednávame u Vás výmenu osvetlenia v kancelárii c.14 na prízemí ÚSAV03.02.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0023/2012
Objednávame u Vás pranie bielizne z ubytovne SAV
v Devínskej Novej Vsi
06.02.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0024/2012
Objednávame u Vás zámok na skrinku UNO06.02.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0025/2012
Objednávame u Vás opravu multifunkcného zariadenia Canon MF 810008.02.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0026/2012
Objednávame u Vás vykonanie revízie a cistenie komínov v objektoch na Štefánikovej c.49, Royovej c.lO, Hroznovej c.3
a Jaskovom rade è . 203
10.02.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0027/2012
Objednávame u Vás inžinierske cinnosti na zabezpecenie vyjadrení a stanovísk pre územné konanie na akciu Pavilón spolocenských vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava10.02.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0028/2012
Objednávame u Vás vypracovanie projektu pre územné konanie na akciu Pavilón spolocenských vied SAV, na Dúbravskej ceste 9, Bratislava10.02.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0029/2012
Objednávame u Vás zabezpecenie podkladov pre zahájenie procvesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (ElA) pre Pavilón lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava10.02.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0030/2012
Objednávame u Vás malovanie 60 izieb v ubytovni SAV na ul. I. Bukovcana 9-11, Devínska Nová Ves, vystahovanie a nastahovanie nábytku pocas malovania10.02.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0031/2012
Objednávame u Vás kancelársky nábytok do ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11, Devínska Nová Ves10.02.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0032/2012
Objednávame u Vás zimné pneumatiky pre motorové
vozidlo Peugeot 607 BA 607 XU
14.02.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0033/2012
Objednávame u Vás tonery podl'a priloženej prílohy15.02.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0034/2012
Objednávame u Vás krtkovanie- precistenie odpadovej
kanalizácie na Jaskovom rade c. 203
15.02.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0035/2012
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre cca 60 úcastníkov v dnoch 21. - 22. februára 2012 v KC Smolenice, Výrocný seminár I. OV SAV17.02.2012Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
0036/2012
Objednávame u Vás vymurovanie šachty odpadovej kanalizácie na Jaskovom rade è . 20322.02.2012Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
0037/2012
Objednávame u Vás čistiace tabletky do konvektomatu Rational
Sol do zmäkčovačov vody ku kotlom a umyvačkám riadu
Velké sito na cestoviny
22.02.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0039/2012
Objednávame u Vás kancelársku stoličku LIDO ŠÉF s opierkami v prevedení látka Alcatraz 1728.02.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)