Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk



×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.



×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0239/2012
Objednávame u Vás úpravu systému e-VEGA podľa priložených požiadaviek06.11.2012MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
0240/2012
Objednávame u Vás obrazový valec pre OKI MC56106.11.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0240/A/2012
Objednávame u Vás červenú šalátovú repu06.11.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0241/2012
Objednávame u Vás riaditeľské kreslo CRATER 833:(PP) 102509.11.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0242/2012
Objednávame u Vás inštaláciu MS System Center 2012 podľa priloženej prílohy09.11.2012SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
0243/2012
Objednávame u Vás zabezpečenie serverovne SAV podľa
priloženej prílohy
09.11.2012SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
0245/2012
Objednávame u Vás výpočtovú techniku podľa priloženej prílohy12.11.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0246/2012
Objednávame u Vás opravu kopírovaciehio stroja SHARP v podateľni Ú SAV12.11.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0247/2012
Objednávame u Vás smútočný veniec zo živých kvetov12.11.2012Kvietok-Zdra?ilová43646441Budatínska 34/a,Bratislava,SK85106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0248/2012
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3.- €12.11.2012Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0249/2012
Objednávame u Vás program na vianočné posedenie
v Primaciálnom paláci dňa 7.12.2012 od 18,00 hod.
13.11.2012Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0251/2012
Objednávame u Vás OfficeProPlus 2010 SNGL MVL13.11.2012EXE s.r.o17321450Na Hrebienku 5,Bratislava,SK81102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0252/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy14.11.2012AgemSoft a.s., Bratislava35782391Trnavská cesta 80,Bratislava,SK82102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0253/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar rozšírenie licencie ESET Endpoint Security z 200 na 250 PC + update na 1 rok podľa priloženej prílohy14.11.2012ESET spol. s r.o.31333532Einsteinova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0254/2012
Objednávame u Vás nasledovný program :
WTELEFON 4.1X nad 20klp
14.11.2012X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5Rybničná 40,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0255/2012
Objednávame u Vás tonery podľa priloženej prílohy14.11.2012X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5Rybničná 40,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0256/2012
Objednávame u Vás tonery podľa priloženej prílohy14.11.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0257/2012
Objednávame u Vás kancelársky nábytok pre ubytovňu v DNV14.11.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0258/2012
Objednávame u Vás kancelársky nábytok na Dúbravskú cesta14.11.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0259/2012
Objednávame u Vás výmenu oplotenia na Jaskovom rade č. 203 podľa priloženej prílohy14.11.2012GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).








×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".



  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)