Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0169/2012
Objednávame u Vás termonádoby na prepravu jedál
v gastronádobách
Tesnenie na výpustný ventil elektrického kotla
Elektrický schafinng
Pasta do schafingov
24.08.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0170/2012
Objednávame u Vás občerstvenie na zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 18.9.2012 pre 90 osôb
(káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka)
24.08.2012I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0163/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar:
Základná doska k PC
Procesor i5
Pamä 4 GB
win 7 ult sk
21.08.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0164/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy21.08.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0165/2012
Objednávame u Vás odplesnenie a doplnenie chladiva v klimatizačných jednotkách v kanc. č. 7 a 8 na Úrade SAV, Štefánikova 49, Bratislava
Toshiba RAS -13YK-E
Toshiba RAS -18UKP-ES3
21.08.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0166/2012
Objednávame u Vás ochranný kryt na klimatizáciu a zasklenie balkóna P SAV na II. poschodí a zasklenie balkóna na I. poschodí Ú SAV21.08.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0167/2012
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov v objektoch na Štefánikovej č. 49 a Royovej č.1021.08.2012Peter Gulika11884126Tupolevova 24,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0161/2012
Objednávame u Vás vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parcely č. 2527, KÚ Severné mesto Košice17.08.2012Peter Gulika11884126Tupolevova 24,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0162/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar:
Apple New iPad 64GB Wi-Fi +4G black
Obal iPad
17.08.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0160/2012
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre 7 členov hodnotiaceho panelu pri prezenčnom hodnotení ÚEL SAV, nocľah z 25.9.2012 na 26.9.201216.08.2012Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 ZvolenIng. Ján Malík, CSc.
0158/2012
Objednávame u Vás opravu 14 ks dverí a osadenie 27 ks okopových plechov na dvere v závodnej kuchyni Ú SAV15.08.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0159/2012
Objednávame u Vás občerstvenie pre cca 50 účastníkov Akreditačných komisií SAV na 24.8.201215.08.2012I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0159/A/2012
Objednávame U Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3
15.08.2012Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0154/2012
Objednávame u Vás ubytovanie a večere pre členov
hodnotiacich akreditačných komisií SAV
13.08.2012Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0155/2012
Objednávame u Vás občerstvenie pre členov hodnotiacich komisií SAV13.08.2012THS ústavov SAV Košice111643Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0156/2012
Objednávame u Vás občerstvenie pre členov hodnotiacich komisií SAV podľa priloženej prílohy13.08.2012I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0157/2012
Objednávame u Vás občerstvenie pre členov hodnotiacich komisií SAV podľa priloženej prílohy13.08.2012HAMA-stravovanie35443821,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0146/A/2012
Objednávame u Vás opravu práčky v ubytovni SAV v DNV07.08.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0151/2012
Objednávame u Vás monitoring médii STORIN na obdobie od 1.7.2012 do 30.9.201207.08.2012STORIN s.r.o.31319173Riazanská 57,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0150/2012
opravu stropnej klimatizácie v budove Úradu SAV06.08.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)