Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0058/2012
Objednávame u Vás kancelárske stolicky Tomino Palermo cierne26.03.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0059/2012
Objednávame u Vás vycistenie kopírovacích strojov v podatelni ÚSAV :
Minolta bizhub 163 a Nashuatec MP 2000
Toner do kopírovacieho stroja Nashuatec
27.03.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0060/2012
Objednávame u Vás krájač na hlávkovú kapustu
a výmenu opotrebovaných koliesok do konvektomatu
02.04.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0061/2012
Objednávame u Vás odstránenie revíznych závad na osobných výahoch v ubytovni na ul. I. Bukovčana 9-1102.04.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0061/A/2012
Objednávame U Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3
02.04.2012Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0062/2012
Objednávame u vypracovanie žiadosti o nenávratný financný príspevok z fondov EÚ na Digitalizáciu kultúrneho dedicstva rezortných a mimorezortných pamätových a fondových inštitúcii podla predloženej cenovej ponuky02.04.2012Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0063/2012
Objednávame u odstránenie revíznych závad na nákladnom výahu v závodnej kuchyni a na osobnom výahu ÚSAV03.04.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0064/2012
Objednávame úpravu schodov v ubytovni SAV na Royovej č. 1003.04.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0065/2012
Objednávame údržbu kopírovacieho stroja v kancelárii č. 309 na III. poschodí U SAV04.04.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0066/2012
Objednávame u Vás opravu koženého kancelárského kresla04.04.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0067/2012
Objednávame u Vás tlac pozvánok na seminár
Významné osobnosti SAV v roku 2012, podla priloženej prílohy
11.04.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0068/2012
Objednávame u Vás občerstvenie na seminár
Významné osobnosti SAV 2012
podľa priloženej prílohy
11.04.2012HAMA-stravovanie35443821,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0069/2012
Objednávame u Vás opravu lavého predného stlpika
motorového vozidla BMV BA 066 DB
16.04.2012Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0070/2012
Objednávame u Vás deratizáciu objetov: Hroznová 3,Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves,Jaskový rad 203 a Senec
Dezinsekciu objektov v mesiaci apríl 2012 :
Hroznová 3, Royová 10, Bukovčana 9-11 D. Nová Ves, závodná jedáleň Štefánikova 49, ubytovňa a byty na Dúbravskej ceste 9
Dezinsekciu chaty v Senci máj a jún 2012
19.04.2012Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
0071/2012
Objednávame u Vás permanentné vstupenky na rok 2011
na vstup do areálu rekreacnej lokality Slnecné jazerá
19.04.2012Správa cest.ruchu44537476Nám. 1. mája 4,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
0072/2012
Objednávame u Vás monitoring médii STORIN na obdobie od 1.4.2012 do 30.6.201219.04.2012STORIN s.r.o.31319173Riazanská 57,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0073/2012
Objednávame u Vás opravu kopírovacích strojov Minolta 211 a Minolta 162 v kancelárii c. 219 na II. poschodí19.04.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0074/2012
Objednávame u Vás zviazanie záverečného účtu SAV
za rok 2011
19.04.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
075/2012
Odhlásenie z evidencie motorové vozidlo Peugot 607 BA 607 NV Prihlásenie do evidencie motorové vozidlo Peugeot Expert Furgon23.04.2012Roman Krchnák40225097Furdekova 6,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
076/2012
Objednávame u Vás ciachovanie váh v závodnej kuchyni Úradu SAV23.04.2012Roman Krchnák40225097Furdekova 6,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)