Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0313/2012
Objednávame u Vás pozvánky na Novoročný koncert
na 11.1.2013 - 100 ks
12.12.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0314/2012
Objednávame u Vás dodávku a montáž na ohrev dažïových okapov podľa predloženej cenovej ponuky12.12.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0308/2012
Objednávame u Vás pamäový modul a disky podľa
priloženej prílohy
12.12.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0291/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar10.12.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0292/2012
Objednávame u Vás kazetový strop vo vestibule ubytovne SAV na I. Bukovčana 9-11, Devínska Nová Ves podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012MAFOC, Mostová 60017594294Mostová 281,Mostová,SK92507 MostováIng. Ján Malík, CSc.
0293/2012
Objednávame u Vás osvetlenie do kazetového stropu vo vestibule ubytovne SAV na I. Bukovčana 9-11, Devínska Nová Ves podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0294/2012
Objednávame u Vás digitálne multifunkčné zariadenie Minolta bizhub 211 s prílslušenstvom podľa priloženej prílohy10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0295/2012
Objednávame u Vás vyčistenie a kopírovacieho stroja Minolta v kancelárii č. 309, III. posch.10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0296/2012
Objednávame u Vás organizačné zabezpečenie vianočného posedenia pracovníkov P SA a Ú SAV dňa 13.12.2012 o 13,oo hod., na Štefánikovej č. 49, Bratislava10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0297/2012
Objednávame u Vás dodávku a montáž parkiet do ubytovne SAV na Hroznovej č. 3, podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0298/2012
Objednávame u Vás dodávku a montáž nábytku do ubytovne SAV na Hroznovej č. 3, podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0299/2012
Objednávame u Vás opravu strešného pl᚝ a výmenu okna na Úrade SAV, podľa predloženej cenovej ponuky10.12.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0300/2012
Objednávame u Vás opravu havárie kanalizačnej prípojky,dodávku a pokládku zámkovej dlažby na Jaskovom rade 203 podľa priloženej cenovej ponuky10.12.2012GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0302/2012
Objednávame u Vás Novoročné pozdravy podľa priloženej prílohy10.12.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0303/2012
Objednávame u Vás výpočtovú techniku podľa priloženej prílohy10.12.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0304/2012
Objednávame u Vás výpočtovú techniku podľa priloženej prílohy10.12.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0305/2012
Objednávame u Vás výpočtovú techniku podľa priloženej prílohy10.12.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0306/2012
Objednávame u Vás servis PSN, Video, EPS na Štefánikovej č. 49, Royovej, I. Bukovčana 9-11, Jaskový rad10.12.2012FIX s.r.o.613070Hlinická 1,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0306/A/2012
Objednávame u Vás mäsové výrobky10.12.2012FIX s.r.o.613070Hlinická 1,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0286/2012
Objednávame u Vás maľovanie priestorov v ubytovni SAV na Hroznovej čl. 3, Bratislava03.12.2012DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)