Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0068/2012
Objednávame u Vás občerstvenie na seminár
Významné osobnosti SAV 2012
podľa priloženej prílohy
11.04.2012HAMA-stravovanie35443821,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0065/2012
Objednávame údržbu kopírovacieho stroja v kancelárii č. 309 na III. poschodí U SAV04.04.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0066/2012
Objednávame u Vás opravu koženého kancelárského kresla04.04.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0063/2012
Objednávame u odstránenie revíznych závad na nákladnom výahu v závodnej kuchyni a na osobnom výahu ÚSAV03.04.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0064/2012
Objednávame úpravu schodov v ubytovni SAV na Royovej č. 1003.04.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0060/2012
Objednávame u Vás krájač na hlávkovú kapustu
a výmenu opotrebovaných koliesok do konvektomatu
02.04.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0061/2012
Objednávame u Vás odstránenie revíznych závad na osobných výahoch v ubytovni na ul. I. Bukovčana 9-1102.04.2012IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0061/A/2012
Objednávame U Vás písanie diplomov kaligrafickým
písmom formát A3
02.04.2012Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0062/2012
Objednávame u vypracovanie žiadosti o nenávratný financný príspevok z fondov EÚ na Digitalizáciu kultúrneho dedicstva rezortných a mimorezortných pamätových a fondových inštitúcii podla predloženej cenovej ponuky02.04.2012Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0059/2012
Objednávame u Vás vycistenie kopírovacích strojov v podatelni ÚSAV :
Minolta bizhub 163 a Nashuatec MP 2000
Toner do kopírovacieho stroja Nashuatec
27.03.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0058/2012
Objednávame u Vás kancelárske stolicky Tomino Palermo cierne26.03.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0049/2012
Objednávame u Vás velký autobus z Bratislavy do Smoleníc, dna 11.5.2012 - návrat vo vecerných hodinách.
Odvoz prenocujúcich osôb zo Smoleníc do Bratislavy dna 12.5.2012 cca o 9,30 hod.
Pristavi autobus dna 11.5.2012 na Predstanicnom námestí o 7,45 hod.
20.03.2012APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0050/2012
Objednávame u Vás dva veľké autobusy na 20.5.2012
na odvoz z Bratislavy do Starej Lesnej
Dva veľké autobusy na odvoz zo Starej Lesnej do Bratislavy dňa 23.5.2012
20.03.2012APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0051/2012
Objednávame u Vás veľký autobus na 20.9.2012 až 23.9.2012 z Bratislavy do Starej Lesnej, Nowého Targu a spä do Bratislavy20.03.2012APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0052/2012
Objednávame u Vás bezdotykové ovládenie osvetlenia
pohybovými senzorovými spínačmi na schodišti budovy Ú SAV a na I. II. a III. poschodí budovy
20.03.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0053/2012
Objednávame u Vás tlac hlavickových papierov podla priloženej prílohy :
Hlavickový papier Predsedníctvo SAV
Hlavickový papier Úrad SAV
20.03.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0054/2012
Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice v závodnej kuchyni, vymena transformátora osvetlenia v kancelárii č. 321 a výmena vypínačov v závodnej jedálni20.03.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0055/2012
Objednávame u Vás opravu prácky v ubytovni SAV v DNV.20.03.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0056/2012
Objednávame u Vás murárske a maliarske práce v ubytovni SAV na na Dúbravskej ceste 9, vysahovanie a nasahovanie nábytku po murárských a maliarských prác v 20 miestnostiach20.03.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0057/2012
Objednávame u Vás dekoracné svietidlá podla vlastného výberu20.03.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)