Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
092/2012
Objednávame u Vás papier na diplomy :
Obaly na diplom a medailu - modrá koženka
15.05.2012Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
093/2012
Objednávame u Vás nasledovný tovar :
Papierové utierky CEREPA, Servítky, Sáčky do koša 60 x 80 cm, Súprava WC kartáč, Malá metlička s lopatkou, Solvina, Hubka na riad žltá stredná
15.05.2012HANCO a.s.31392989Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
087/2012
Objednávame u Vás revízie elektrických rozvodov a spotrebičov a bleskozvodu v rekreačnej chate v Senci10.05.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
084/2012
Objednávame u Vás veľký autobus z Bratislavy do Smoleníc dňa 20.6.2012 - s odchodom z Bratislavy o 12,30 hod. , návrat zo Smoleníc do Bratislavy cca o 18,00 hod.04.05.2012APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
083/2012
Objednávame u Vás údržbu kopírovacieho stroja v kancelárii č. 107 na I. poschodí U SAV30.04.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
082/2012
Objednávame u Vás smútočný veniec zo živých kvetov
na 2.5.2012 miesto doručenia je Bratislavské krematórium na 13,00 hod. pre pána Ing. Vladimíra Filípka
27.04.2012Kvietok-Zdra?ilová43646441Budatínska 34/a,Bratislava,SK85106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
077/2012
Objednávame u Vás opravu motorového vozidla Peugeot
Partner BA 433 SM
25.04.2012Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
078/2012
Objednávame u Vás občerstvenie na zasadnutie Snemu SAV (káva, cukor, mlieko do kávy, minerálka) pre 80 osôb na 26.4.201225.04.2012I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
079/2012
Objednávame u Vás výmenu poškodenej garážovej brány25.04.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
080/2012
Objednávame u Vás vyčistenie omietky od nápisov na budove SAV na Štefánikovej č. 4925.04.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
081/2012
Objednávame u Vás kancelársku stoličku LUX 011 čiernej farby a područky ku stoličke BR 20525.04.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
075/2012
Odhlásenie z evidencie motorové vozidlo Peugot 607 BA 607 NV Prihlásenie do evidencie motorové vozidlo Peugeot Expert Furgon23.04.2012Roman Krchnák40225097Furdekova 6,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
076/2012
Objednávame u Vás ciachovanie váh v závodnej kuchyni Úradu SAV23.04.2012Roman Krchnák40225097Furdekova 6,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0070/2012
Objednávame u Vás deratizáciu objetov: Hroznová 3,Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves,Jaskový rad 203 a Senec
Dezinsekciu objektov v mesiaci apríl 2012 :
Hroznová 3, Royová 10, Bukovčana 9-11 D. Nová Ves, závodná jedáleň Štefánikova 49, ubytovňa a byty na Dúbravskej ceste 9
Dezinsekciu chaty v Senci máj a jún 2012
19.04.2012Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
0071/2012
Objednávame u Vás permanentné vstupenky na rok 2011
na vstup do areálu rekreacnej lokality Slnecné jazerá
19.04.2012Správa cest.ruchu44537476Nám. 1. mája 4,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
0072/2012
Objednávame u Vás monitoring médii STORIN na obdobie od 1.4.2012 do 30.6.201219.04.2012STORIN s.r.o.31319173Riazanská 57,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0073/2012
Objednávame u Vás opravu kopírovacích strojov Minolta 211 a Minolta 162 v kancelárii c. 219 na II. poschodí19.04.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0074/2012
Objednávame u Vás zviazanie záverečného účtu SAV
za rok 2011
19.04.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0069/2012
Objednávame u Vás opravu lavého predného stlpika
motorového vozidla BMV BA 066 DB
16.04.2012Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0067/2012
Objednávame u Vás tlac pozvánok na seminár
Významné osobnosti SAV v roku 2012, podla priloženej prílohy
11.04.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)