Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
109/2012
Objednávame u Vás zmenu licenčného súboru pre SOFTIP
PROFIT, organizácia SAV - BD 60_PAM_ARCH_UST
cena 150.- €
05.06.2012SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
110/2012
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa priloženej prílohy05.06.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
111/2012
Objednávame u Vás opravu omietok a maľovanie garáže05.06.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
104/2012
Objednávame u Vás prenájom veľkej zadadačky a salónika na Dúbravskej ceste, premietanie z počítača, mikrofóny prenosné 2 ks a pevné mikrofóny na predsedníckom stole na 19.6.2012
od 8,00 hod. do 16,oo hod.
31.05.2012Správa účelových zariadení SAV398136Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84534 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
105/2012
Objednávame u Vás výmenu ističa v bloku A byt č. 6 v ubytovni SAV na I. Bukovčana 9-1131.05.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
106/2012
Objednávame u Vás pranie bielizne z ubytovne SAV
z Dúbravskej cesty 9, Bratislava
31.05.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
103/2012
Objednávame u Vás organizačné zabezpečenie odovzdávania cien SAV v termíne 20.6.2012 v Smoleniciach. Cena : 1000 € s DPH29.05.2012Ok?a -production11769696Studničná 310/16,Pra?ice,SK95622 Pra?iceIng. Ján Malík, CSc.
097/2012
Objednávame u Vás odborné prehliadky plynových zariadení a tlakových nádob v objektoch na: Štefánikovej č. 49,Hroznovej č. 324.05.2012Dimitrov Peter11650613Vidlicová 15,Bratislava,SK83101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
098/2012
Objednávame u Vás odstránenie závad v rekreačnej chate Senec24.05.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
099/2012
Objednávame u Vás opravu kancelárskej stoličky24.05.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
100/2012
Objednávame u Vás ostrihanie kríkov okolo ubytovne SAV na I. Bukovčana 9 - 11, v Devínskej Novej Vsi24.05.2012FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
101/2012
Objednávame u Vás opravu čeriča nápoja24.05.2012DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
102/2012
Objednávame u Vás dodávku a montáž parkovacieho ståpika na dvore Ú SAV24.05.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
094/2012
Objednávame u Vás Cerifikát SSL pre doménu e-vega.sav.sk 1krát/rok16.05.2012MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
095/2012
Objednávame u Vás výmenu kanalizačného rámu a poklopu v závodnej kuchyni Ú SAV16.05.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
096/2012
Objednávame u Vás opravu brány na Jaskovom rade č. 20316.05.2012IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
088/2012
Objednávame u Vás Update pre softwer dochádzkového
systému Ú SAV podľa priloženej cenovej ponuky
15.05.2012Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
089/2012
Objednávame u Vás počítačove zostavy podľa priloženej prílohy15.05.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
090/2012
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera predseda SAV podľa priloženej prílohy15.05.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
091/2012
Objednávame u Vás výrobu a tlač diplomov na udeľovanie cien : Cien SAV (20.6.2012) Mladý vedecký pracovník SAV ( 14.6.2012)15.05.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)