Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  331
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0179/2012
Objednávame u Vás :
LCD Televízor uhlopriečka 100
31.08.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0180/2012
Objednávame u Vás :
Kopírovací stroj Minolta Bizhub 211 s duplexom, scanerom
31.08.2012AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0181/2012
Objednávame u Vás opravu chladničky v závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49 Bratislava04.09.2012Servis chlad, zariadeni (Slezak)32085265Planét 16,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0182/2012
Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice v závodnej kuchyni Ú SAV04.09.2012L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0182/A/2012
Objednávame u Vás opravu práčky v ubytovni SAV v DNV.04.09.2012CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0183/2012
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre pracovníkov Úradu SAV od 20.9.2012 do 23.9.2012 - 3 noci04.09.2012Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
0184/2012
Objednávame u Vás práce pre výstavu 04.09.2012Mgr. Art Peter Li?kaMalá Čierna 11,Rajec,SK15 RajecIng. Ján Malík, CSc.
0185/2012
Objednávame u Vás vypracovanie technického posúdenia horúcovodného kostrového rozvodu a prípojky pre OST Pavilónu lekárskych vied SAV07.09.2012SES ENERGOPROJEKT35701951Tomá?ikova č.32,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0186/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy10.09.2012AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0187/2012
Objednávame u Vás tovar podľa priloženej prílohy.10.09.2012COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0188/2012
Objednávame u Vás opravu tlačiarne :
HP Color LaserJet CP2025
HP LaserJet P2035
11.09.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0189/2012
Objednávame u Vás tlač vizitiek podľa priloženej prílohy.12.09.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0190/2012
Objednávame u Vás tonery podľa priloženej prílohy.12.09.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0191/2012
Objednávame u Vás tonery podľa priloženej prílohy.12.09.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0191/A/2012
Objednávame u Vás občerstvenie pre 50 osôb na
21.9.2012
12.09.2012MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
0192/2012
Objednávame u Vás zabezpečenie občerstvenia pre 8 členov hodnotiaceho panelu pri prezentačnom hodnotení NUPF SAV.14.09.2012Ústav normálnej a patologickej598470Sienkiewiczova 1,Bratislava,SK81371 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0193/2012
Objednávame u Vás tlač fotografií pre projekt noc výskumníka17.09.2012DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0194/2012
Objednávame u Vás zmenu licenčného súboru pre SOFTIP PROFIT Plus pre DB PAM Úradu SAV podľa priloženej prílohy17.09.2012SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
0195/2012
Objednávame u Vás odvoz fekálneho odpadu z chát
na Donovaloch
19.09.2012EMI DUBOVSKÝ s.r.o., Lipt.Osad44231822Vr?tek 435,Liptovská Osada,SK3473 Liptovská OsadaIng. Ján Malík, CSc.
0196/2012
Objednávame u Vás tlač stravných poukážok nasledovne19.09.2012VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2012. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2012/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2012 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)