Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/02/2011/FF
Objednáka letenky Viedeň - Brusel, zdravotného poistenia 25-26.1.200114.01.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/03/2011/FF
Objednávka Európskej zdravotnej poistky na deň 18.1.2011 na zahraničnú pracovnú cestu do Bruselu14.01.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/05/2011/WEK
Objednávka letenky Viedeň - Franfurt - Dublin a spä13.01.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0003/2011
Revízia a čistenie komínov11.01.2011Peter Gulika11884126Tupolevova 24,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0004/2011
Objednávka dezinsekcie drobného hmyzu11.01.2011Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
0005/2011
Objednávka tovaru11.01.2011SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0006/2011
Pranie bielizne z DNV11.01.2011CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0007/2011
Oprava pračky Whirpool v DNV11.01.2011CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0008/2011
Oprava dvier, nivelizáciu podlahy
a prechodovú lištu v kanc. č. 314 a 315
11.01.2011PETER IHNÁT-MECHANIK ČALÚNNIK40103234Kudlákova 1,Bratislava,SK84101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/04/2011/BT
Objednáka letenky Viedeň - Berlín a spä spoločnosou Brussels Airlines10.01.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0002/2011
Objednávka stravovacích poukážok03.01.2011Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0001/2011
Objednávame u Vás hudobnú produkciu na Novoročný
koncert SAV dňa 14.1.2011
03.01.2011Adriena Barto?ováKoreničova 3,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0035/2010
vyčistenie kopírovacieho stroja
Canon NP 6512
18.02.2001AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/16/2011/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.02.0200Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
16/GGU/2011
Názov úlohy MVTS: Hodnotenie a trvale udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny s využitím inovatývnej účasti a vizualizačných prostriedkov14.03.2011Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 Bratislava
4000 ,- €
36/PU/2011
Názov úlohy MVTS: Ekologické funkcie a indikátory biodiverzity pôd v Európe (EcoFINDERS)14.03.2011Prognostický ústav SAV596795?ancová 56,Bratislava,SK81105 Bratislava
4000 ,- €
3/BU/2011
Názov úlohy MVTS: Otváranie prírodovedného dedičstva pre Europeanu (OpenUp!)14.03.2011Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 Bratislava
3333 ,- €
34/PaU/2011
Názov úlohv MVTS: Parazitohostiteľské vzahy u kôz: od vedomostí k terapii (CAPARA)14.03.2011Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
3800 ,- €
4/BU/2011
Názov úlohy MVTS: MycoRed s názvom Spojenie najnovších svetových strategií pre redukciu mykotoxínov v potravinovom a kàmnom reazci.14.03.2011Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 Bratislava
4000 ,- €
31/NbU/2011
Názov úlohy MVTS: Nanomechanika intermediálnych filamentárnych sietí14.03.2011Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
4000 ,- €
14/GfU/2011
Názov úlohy MVTS: Seizmické monitorovanie priemyselne významných lokalít. (AlM)14.03.2011Geofyzikálny ústav SAV586935Dúbranská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
2980 ,- €
15/GfU/2011
Názov úlohy MVTS: Prevencia katastrof spôsobených zlyhaním zosuvových priehrad v pohorí Tien Shan, Kyrgyzská republika (LADA TSHA)14.03.2011Geofyzikálny ústav SAV586935Dúbranská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
1200 ,- €
94/UMFG/2011
Názov úlohy MVTS: Vnímanie hypoxie, signalizácia a adaptácia14.03.2011Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV490890Vlárska 5,Bratislava,SK0 Bratislava
4000 ,- €
17/GiU/2011
Názov úlohy MVTS: Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (v rámci AMBA)14.03.2011Geologický ústav SAV586943Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
2/BU/2011
Názov úlohy MVTS: Infraštruktúra pan-európskych prehladov druhov (PESI)14.03.2011Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 Bratislava
791 ,- €
67/UEL/2011
Názov úlohy MVTS: Klimatická zmena, zmiernenie dopadov na les a jeho adaptácia v znečistenom prostredí14.03.2011Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 Zvolen
4000 ,- €
19/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Biotechnológie pre skvalitňovanie lignocelulózy (COST FP0602)14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
3000 ,- €
25/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Produkcia minerálne upravených plodín pre zdravé/nezdravé potraviny a krmivo14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
4000 ,- €
28/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Nanočastice pre terapiu a diagnózu Alzheimerovej choroby (NAD)14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
4000 ,- €
32/NiU/2011
Názov úlohy MVTS:Nesprávne zvinutý tau proteín a antioxidačn é obranné systémy v tauopátiách14.03.2011Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
4000 ,- €
33/NiU/2011
Názov úlohy MVTS: Patologické štiepenie tau: samoobnovujúci sa mechanizmus neurofibrilárnej
degenerácie v Alzheimerovej chorobe
14.03.2011Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
4000 ,- €
22/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Zlepšenie prístupu a servisu pre užívateľov NMR z východne~Európy za účelom vytvorenia koordinovanej pan-EurópskeJ
komunity umožňujúcej spoluprácu vo výskume a na podporu
technologického pokroku (EAST NMR)
14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
2740 ,- €
23/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Integrovaná infraštruktúra pre štruktúrnu biológiu (INSTRUCT)14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
21/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Kaskádové chemoenzymatické procesy - nové synergie medzi chémiou a biochémiou14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
4000 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .