Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
0036/2010
Objednávame u Vás autobus pre 16 osôb18.02.2011APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0037/2010
Objednávame u Vás dva veľké autobusy18.02.2011APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0038/2010
Objednávame u Vás veľký autobus18.02.2011APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0039/2010
Objednávame u Vás tlač vizitiek18.02.2011VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0040/2010
sahovanie bielej techniky18.02.2011MORTY Moving s.r.o., BA44914776Paj?túnska 1,Bratislava,SK85102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/13/2011/J F
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.02.2011Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0033/2010
ubytovanie a stravovanie pre cca 6014.02.2011Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
0034/2010
vyčistenie kopírovacích strojov14.02.2011AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/12/2011/wek
letenka Viedeň - Amsterdam - Vieden a spä14.02.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0029/2010
Objednávame u Vás závesovu látku šedú aj s obšitím11.02.2011JUTEX s.r.o., Bratislava36250643Ivánska cesta 2,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0030/2010
stojan na pečenie kurčiat do konvektomatu11.02.2011DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0031/2010
opravu zdvihacieho systému11.02.2011ULART- Jurkáčková Lenka35294388Soboti?te 124,Soboti?te,SK90605 Soboti?teIng. Ján Malík, CSc.
0032/2010
sieky na okná a výmenu kľučky na vchodových11.02.2011ULART- Jurkáčková Lenka35294388Soboti?te 124,Soboti?te,SK90605 Soboti?teIng. Ján Malík, CSc.
UVS/11/2011/MR
Žiados o prijatie zahraničného hosa10.02.2011Centrum výsk. ?ivočí?. výroby NitraHlohovecká 2,Lu?ianky,SR95141 Lu?iankyIng. Ján Malík, CSc.
UVS/10/2011/JF
ŽIADOSO PRDATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.02.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/09/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.02.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/08/2011/FUN
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA07.02.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0022/2011
Objednávame u Vás výmenu ohrievacej špirály vo fritéze v závodnej kuchyni a opravu osvetlenia07.02.2011L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
0023/2011
oprava bàzd a výfuku na vozidle PEUGEOT Partner
BA 433 SM
07.02.2011Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0024/2011
prenájom malého salónika a premietacej
techniky v dňoch 9. - 10.2.2011
07.02.2011Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
115/UPo/2011
Názov úlohy MVTS: Orientácia uhľovodíkových nanorúrok v polymérnych kompozitoch23.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
1625 ,- €
111/UPo/2011
Názov úlohy MVTS: Nízkoteplotné výmenníky tepla na báze tepelne vodivých polymémych nanokompozitov23.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
600 ,- €
77/UH/2011
Názov úlohy MVTS: Úloha snehu v hydrologickom cykle v povodí horného Váhu, Slovensko23.03.2011Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 Bratislava
4000 ,- €
11/03/23/mon-sav
Zmluva o dielo, licenčná zmluva23.03.2011MONARCH a.s., Bratislava31325645Drotárska cesta 56,Bratislava,SK81102 Bratislava
13200 ,- €
99/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Pokročilé spájkovacie materiály pre vysokoteplotné aplikácie - ich podstata, návrh,
príprava a riadenie v mnohoškálovej oblasti (COST Action MP 0602)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
1333 ,- €
98/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Mikro a nanokryštalické funkčne gradientné materiály na báze silicidov
vysokotavitelných kovov určené pre materiálové inovácie v dopravných aplikáciách (SIL TRANS)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
4000 ,- €
96/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Gravitačná závislost prechodu kolumnárnych zàn na rovnoosé v peritektických
zliatinách na báze TiAl (GRADECET)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
20000 ,- €
97/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Mikro a nanokryštalické funkčne gradientné materiály určené pre dopravné aplikácie
(MA TRANS)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
4000 ,- €
95/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Zriadenie cezhraničnej platformy technologického transferu zameraného na aplikáciu
progresívnych technických materiálov v regióne Viedeň - Bratislava (INNOVMA T)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
4000 ,- €
Dodatok č. 2 k zmluve č. 90213 zo d ňa 27. 11. 200021.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
86/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: Vplyv indikátorov na environmentálnu politiku -POINT18.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
1000 ,- €
87/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: LIFEWATCH18.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
600 ,- €
88/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: Európska sie pre štúdium biodiverzity: návrh plánu pre integrovaný
observačný systém v priestore a čase - EBONE
18.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
4000 ,- €
89/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu- ETC/BD 201118.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
4000 ,- €
90/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE+ a LIFE III -ASTRALE C18.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
2000 ,- €
56/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Kozmické observatórium extrémneho vesmíru na palube japonského experimentálneho modulu (JEM EUSO)17.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
20000 ,- €
55/UEF/2011
Názov úlohy MVTS:Vývoj produktov pre kozmické počasie17.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
4000 ,- €
45/UBGZ/2011
Názov úlohy MVTS: Výskum welfaru zvierat v rozšírenej Európe (A WARE)17.03.2011Ústav biochémie a genetiky ?iv586960Moyzesova 61,Ivanka pri Dunaji,SK90028 Ivanka pri Dunaji
1967 ,- €
62/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Magnetická kvapalina- nové izolačné a chladiace médium pre výkonové transformátory (MAFINCO)17.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
49791 ,- €
108/UNPF/2011
Názov úlohy MVTS: Štúdium interakcií reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého pri hladaní nových mechanizmov ovplyvňujúcich hypertenziu16.03.2011Ústav normálnej a patologickej598470Sienkiewiczova 1,Bratislava,SK81371 Bratislava
22000 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .