Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/34/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.03.2011Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/35/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.03.2011Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/36/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.03.2011Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/38/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
0049/2010
Objednávame u Vás zdvihák na motortové vozidlo
PEUGEOT 407
14.03.2011AUTO-RÁCZ, Levice, ?tefan Rácz11991259Mlynská 2,Levice,SK93401 LeviceIng. Ján Malík, CSc.
0050/2010
Objednávame u Vás prenájom rokovacej sály, premietacejtechniky a občerstvenie v dňoch od 23.3.2011 - 25.3.201114.03.2011Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
0051/2010
Objednávame u Vás záclony o rozmeroch 3 x 2,5 m14.03.2011JUTEX s.r.o., Bratislava36250643Ivánska cesta 2,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0052/2010
Objednávame u Vás :
Zrkadlové kúpeľňové skrinky JUNIOR
Zrkadlové kúpeľňové skrinky RANO
14.03.2011EUROPAMOEBEL35903414Roznavska 32,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0053/2010
Objednavka tovaru do kuchyne14.03.2011SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/33/2011/FF
Letenky:
smer Varšava-Bratislava
smer Bratislava-Praha
11.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/37/2011/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.03.2011Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/32/2011/WEK
Objednávame letenku Londýn Heathrow - Viedeň a spä10.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/29/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA09.03.2011Geofyzikálny ústav SAV586935Dúbranská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/30/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA09.03.2011Ústav genetiky a biotechnológi679127Akademicka 2,Nitra,SK95007 NitraIng. Ján Malík, CSc.
UVS/31/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA09.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/39/2011/VA
vystava Kamenar09.03.2011EXPO Center a.s.31412581Pod Sokolicami 43,Trencin,SK91101 TrencinIng. Ján Malík, CSc.
UVS/40/2011/VA
vystava CONECO09.03.2011INCHEBA a.s., Bratislava211087Viedenská cesta 3-7,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/41/2011/VA
vystava Chemistry Slovakia09.03.2011INCHEBA a.s., Bratislava211087Viedenská cesta 3-7,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/27/2011/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.03.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/28/2011/Va
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA08.03.2011Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
03/EU/2011
Materiály pre robustný galium nitrid (MORGAN)17.05.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
08/EU/2011
Úprava rtg lúča a rtg zobrazovanie17.05.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
07/EU/2011
Vývoj a prevádzkové skúšky účinného obmedzovača skratových prúdov v elektrických rozvodných sieach, zhotoveného z pásky so supravodivým pokrytím (ECCOFLOW)17.05.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu QUARK na rok 201127.04.2011PERFEKT a.s.- OZ680303Zimná 8,Bratislava,SK82102 Bratislava
5000 ,- €
125/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Manipulácia a analýza buniek na čipoch (CELLCHEK)18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
2806 ,- €
126/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia (METOXIA)18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
7772 ,- €
127/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Nové lečivá cielené voči polymeráze vírusu chrípky /FLU-PHARM18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
4000 ,- €
121/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Vnímanie hypoxie, signalizácia a adaptácia /HypoxiaNet18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
4000 ,- €
122/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Kontrola vírusu šarky so zreteľom na rozšírovanie EÚ /SharCo18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
4000 ,- €
123/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Kontrola rastlinných vírusov pomocou využitia RNA vakcín: nová stratégia bez použitia trans génov (COST FA 0806)18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
4000 ,- €
124/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Európsky vírusový archív (EVA)18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
24365 ,- €
Zmluva o nájme nebytových priestorov12.04.2011Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 Bratislava
756.60 ,- €
Zmluva o nájme nebytových priestorov12.04.2011Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 Bratislava
524,78 ,- €
zmluva o ubytovani10.04.2011Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 Bratislava
65 ,- €
13/FU/2011
Názov úlohy MVTS: Nové štruktúry s 2D súbormi nanocastíc. 11-20080036 EC08.04.2011Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
3300 ,- €
69/UFHZ/2011
Názov úlohy MVTS: Materské interakcie s gamétami a embryami08.04.2011Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV166898?oltésovej 4 - 6,Ko?ice,SK0 Ko?ice
4000 ,- €
29/MMC/2011
Názov úlohy MVTS: Gény zvyšujúce riziko reumatoidnej artrtídy v rakúskej a slovenskej
populácii
07.04.2011Molekulárno-medicínske centrum42127777Vlárska 3-7,Bratislava,SK83101 Bratislava
4000 ,- €
30/MMC/2011
Názov úlohy MVTS: Klinické a laboratórne hodnotenie autonómneho nervového systému u primárneho Sjogrenového systému07.04.2011Molekulárno-medicínske centrum42127777Vlárska 3-7,Bratislava,SK83101 Bratislava
6000 ,- €
109/UNPF/2011
Názov úlohy MVTS: Zlepšenie rovnováhy postoje prostredníctvom senzorickej spätnej väzby.
07.04.2011Ústav normálnej a patologickej598470Sienkiewiczova 1,Bratislava,SK81371 Bratislava
600 ,- €
46/UBGZ/2011
Názov úlohy MVTS: Ultracitlivé, stabilné a jednoduché v použití biosenzorické hroty pre AFM31.03.2011Ústav biochémie a genetiky ?iv586960Moyzesova 61,Ivanka pri Dunaji,SK90028 Ivanka pri Dunaji
50000 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .