Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/63/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.04.2011Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/58/2011/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.03.2011Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/56/2011/wek
Objednávka letenky Viedeň – Brusel a spä24.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/57/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA24.03.2011Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/54/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA22.03.2011Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/55/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA22.03.2011Geologický ústav SAV586943Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/51/2011Na
Objednávame si u Vás tlač výstavných posterov na mdzinárodnú výstavu CONECO 201121.03.2011DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/52/2011/VA
Objednávame si u Vás tlač výstavných posterov na mdzinárodnú výstavu KAMENÁR 201121.03.2011DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/53/2011/VA
Objednávame si u Vás tlač výstavných posterov na mdzinárodnú výstavu CHEMISTRY SLOVAKIA 201121.03.2011DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/50/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.03.2011Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/48/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA17.03.2011Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/49/2011/JF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Česka17.03.2011My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0055/2011
Objednávame u Vás opravu a úpravu interiéru podľa
predloženej cenovej ponuky
17.03.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
UVS/46/2011/JF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Maïarska17.03.2011My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/47/2011/IH
letenka Viedeň –Frankfurt a spä spoločnosou Austrian17.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/42/2011/Va
Objednávame si u Vás ubytovanie16.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/43/2011/IH
objednáva letenku Viedeň –Brusel a spä spoločnosou Austrian16.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/44/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.03.2011Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/45/2011/JF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Česka16.03.2011My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0054/2011
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre
zamestnancov Úradu SAV a pre prednášajúcich
v dňoch od 23.3.2011 - 25.3.2011
16.03.2011Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
15/SU/2011/3
Komparatívny výskum drogových politík v krajinách V417.10.2011Sociologický ústav SAV679135Klemensova 19,Bratislava,SK81109 Bratislava
2500 ,- €
16/UKE/2011/3
Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE+ a LIFE III ASTRALE D17.10.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
2000 ,- €
Zmluva o dielo - Biomedicfnsky pavilón SAV Pri hati v Košiciach17.10.2011STAVOPROJEKT, s.r.o.31705286Ul. Jarkova č. 31,Pre?ov,SK80 Pre?ov
11628 ,- €
Zmluva o dielo14.10.2011STAVOPROJEKT, s.r.o.31705286Ul. Jarkova č. 31,Pre?ov,SK80 Pre?ov
9700 ,- €
Proiekt pre územné konanie a súvisiaca inžinierska činnos po územné rozhodnutie na akciu -
Pavilón materiálových vied SAV
14.09.2011APLAN s.r.o. BA31370608Slowackeho 33,Bratislava,SK0 Bratislava
18500 ,- €
Projekt pre územné konanie a súvisiaca inžinierska činnost' po územné rozhodnutie na akciu: Pavilón
lekárskych vied SA V
09.09.2011STAVSPOL s.r.o.34127356?túrova 34,?AĽA,SK927 ?AĽA
24000 ,- €
MK-73/11/M
Zmluva o nájme nehnutel'ného majetku štátu07.09.2011STAVSPOL s.r.o.34127356?túrova 34,?AĽA,SK927 ?AĽA
57 ,- €
107/2011/Z
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky30.08.2011TASR31320414Pribinova 25,Bratislava,SK81109 Bratislava
300 ,- €
DODATOK è. 4
k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 2007/7111113030.08.2011TASR31320414Pribinova 25,Bratislava,SK81109 Bratislava
9958 ,- €
Zmluva o dielo.  
ARRA
28.08.2011ARRA,Bárdo?ova 2/A,Bratislava30857091,Bratislava,SK83101 Bratislava
20000 ,- €
Zmluva 0 bezodplatnom prevode spravy majetku statu22.08.2011ARRA,Bárdo?ova 2/A,Bratislava30857091,Bratislava,SK83101 Bratislava
zmluva pri organizovani aktu odovzdavania ceny Fides et Ratio02.08.2011Ordinariát ozbr.síl a ozbr.zborov SR42499593Nám.4.apríla 18,Marianka,SK0 Marianka
400 ,- €
26072011
zmluva o poskytovaní služby v rámci Dunajskej stratégie26.07.2011Hermanovská Iveta, Mgr.,,SK
280,00 ,- €
06/JULS/2011/2
Slovenčina online17.06.2011Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 Bratislava
5333 ,- €
01/JULS/2011/2
Rozšírená Európska Únia: Prinášanie strojového prekladu pre európske jazyky k používateľom (EUROMatrixPlus)17.06.2011Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 Bratislava
7398 ,- €
05/JULS/2011/2
Stredné a juho-východné európske zdroje (CESAR)17.06.2011Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 Bratislava
3667 ,- €
03/UPo/2011/2
Nova generac1a nizkonakladorych materialov s fazovou premenou pre vyssiu ucinnos obnoviteľnych energetickych systemov v budovach15.06.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
4000 ,- €
02/EU/2011/2
Kompozity z anorganických nanotrubičiek a polymérov
(COINAPO)
13.06.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
07/UI/2011/2
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE)13.06.2011Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
667 ,- €
04/UKE/2011/2
Zvyšovanie ekologického povedomia mladých pedagógov založeného na princípoch biosférických rezervácií13.06.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
3667 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .