Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/66/2011/wek
Objednávame letenku Viedeň – Amsterdam a spä a poistenie na 2 dni08.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/67/2011/IH
objednávame 2 vlakové lístky 2.triedy s miestenkami Bratislava-Brno a spä vlakom Eurocity11.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/68/2011/IH
objednávame letenku Viedeň –Paríž a spä spoločnosou Air France a cestovné poistenie11.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0095/2011
Objednávame u Vás sadové úpravy na Royovej č. 10
podľa predloženého rozpočtu
11.05.2011Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
0137/2011
Objednávame u Vás čistiace potreby podľan priloženej prílohy 13.07.2011HANCO a.s.31392989Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0133/2011
Objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy v objekte na Štefánikovej č. 49, podľa predloženej cenovej ponuky13.07.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0146/2011
Objednávame u Vás opravu zatekajúcich bytov - zašpárovanie vonkajších stien v ubytovni na ul. I. Bukovčana 9-11, D.N.Ves22.07.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0157/2011
Objednávame u Vás práce Podľa predloženej cenovej ponuky : 6 080.- €02.09.2011Mgr. Art Peter Li?kaMalá Čierna 11,Rajec,SK15 RajecIng. Ján Malík, CSc.
0167/2011
Objednávame u Vás výmenu podlahy, výmenu osvetlenia a vymaľovanie chodby v prístavbe budovy na III. poschodí Ú SAV26.09.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0268/2011
Objednávame u Vás výmenu zásobníka na TÚV na Úrade SAV05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0271/2011
Objednávame u Vás výmenu radiátorov v ubytovni SAV
na ul. I. Bukovčana 9-11
05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0272/2011
Objednávame u Vás výmenu rozvodov ústredného kúrenia a TÚV v ubytovni SAV na Royovej č. 1005.12.2011IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0273/2011
Objednávame u Vás výmenu kotlov v ubytovni SAV
na Royovej č. 10
05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0275/2011
Objednávame u Vás elekrickú pec ALBA TPE30AR07.12.2011DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
08/EU/2011
Úprava rtg lúča a rtg zobrazovanie17.05.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
07/EU/2011
Vývoj a prevádzkové skúšky účinného obmedzovača skratových prúdov v elektrických rozvodných sieach, zhotoveného z pásky so supravodivým pokrytím (ECCOFLOW)17.05.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
02/EU/2011/2
Kompozity z anorganických nanotrubičiek a polymérov
(COINAPO)
13.06.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
07/UI/2011/2
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE)13.06.2011Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
667 ,- €
04/UKE/2011/2
Zvyšovanie ekologického povedomia mladých pedagógov založeného na princípoch biosférických rezervácií13.06.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
3667 ,- €
03/UPo/2011/2
Nova generac1a nizkonakladorych materialov s fazovou premenou pre vyssiu ucinnos obnoviteľnych energetickych systemov v budovach15.06.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
4000 ,- €
06/JULS/2011/2
Slovenčina online17.06.2011Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 Bratislava
5333 ,- €
01/JULS/2011/2
Rozšírená Európska Únia: Prinášanie strojového prekladu pre európske jazyky k používateľom (EUROMatrixPlus)17.06.2011Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 Bratislava
7398 ,- €
05/JULS/2011/2
Stredné a juho-východné európske zdroje (CESAR)17.06.2011Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 Bratislava
3667 ,- €
26072011
zmluva o poskytovaní služby v rámci Dunajskej stratégie26.07.2011Hermanovská Iveta, Mgr.,,SK
280,00 ,- €
zmluva pri organizovani aktu odovzdavania ceny Fides et Ratio02.08.2011Ordinariát ozbr.síl a ozbr.zborov SR42499593Nám.4.apríla 18,Marianka,SK0 Marianka
400 ,- €
Zmluva 0 bezodplatnom prevode spravy majetku statu22.08.2011Ordinariát ozbr.síl a ozbr.zborov SR42499593Nám.4.apríla 18,Marianka,SK0 Marianka
Zmluva o dielo.  
ARRA
28.08.2011ARRA,Bárdo?ova 2/A,Bratislava30857091,Bratislava,SK83101 Bratislava
20000 ,- €
107/2011/Z
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky30.08.2011TASR31320414Pribinova 25,Bratislava,SK81109 Bratislava
300 ,- €
DODATOK è. 4
k Rámcovej zmluve o spolupráci č. 2007/7111113030.08.2011TASR31320414Pribinova 25,Bratislava,SK81109 Bratislava
9958 ,- €
MK-73/11/M
Zmluva o nájme nehnutel'ného majetku štátu07.09.2011TASR31320414Pribinova 25,Bratislava,SK81109 Bratislava
57 ,- €
Projekt pre územné konanie a súvisiaca inžinierska činnost' po územné rozhodnutie na akciu: Pavilón
lekárskych vied SA V
09.09.2011STAVSPOL s.r.o.34127356?túrova 34,?AĽA,SK927 ?AĽA
24000 ,- €
Proiekt pre územné konanie a súvisiaca inžinierska činnos po územné rozhodnutie na akciu -
Pavilón materiálových vied SAV
14.09.2011APLAN s.r.o. BA31370608Slowackeho 33,Bratislava,SK0 Bratislava
18500 ,- €
Zmluva o dielo14.10.2011APLAN s.r.o. BA31370608Slowackeho 33,Bratislava,SK0 Bratislava
9700 ,- €
15/SU/2011/3
Komparatívny výskum drogových politík v krajinách V417.10.2011Sociologický ústav SAV679135Klemensova 19,Bratislava,SK81109 Bratislava
2500 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .