Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/66/2011/wek
Objednávame letenku Viedeň – Amsterdam a spä a poistenie na 2 dni08.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/67/2011/IH
objednávame 2 vlakové lístky 2.triedy s miestenkami Bratislava-Brno a spä vlakom Eurocity11.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/68/2011/IH
objednávame letenku Viedeň –Paríž a spä spoločnosou Air France a cestovné poistenie11.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0095/2011
Objednávame u Vás sadové úpravy na Royovej č. 10
podľa predloženého rozpočtu
11.05.2011Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
0137/2011
Objednávame u Vás čistiace potreby podľan priloženej prílohy 13.07.2011HANCO a.s.31392989Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0133/2011
Objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy v objekte na Štefánikovej č. 49, podľa predloženej cenovej ponuky13.07.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0146/2011
Objednávame u Vás opravu zatekajúcich bytov - zašpárovanie vonkajších stien v ubytovni na ul. I. Bukovčana 9-11, D.N.Ves22.07.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0157/2011
Objednávame u Vás práce Podľa predloženej cenovej ponuky : 6 080.- €02.09.2011Mgr. Art Peter Li?kaMalá Čierna 11,Rajec,SK15 RajecIng. Ján Malík, CSc.
0167/2011
Objednávame u Vás výmenu podlahy, výmenu osvetlenia a vymaľovanie chodby v prístavbe budovy na III. poschodí Ú SAV26.09.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0268/2011
Objednávame u Vás výmenu zásobníka na TÚV na Úrade SAV05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0271/2011
Objednávame u Vás výmenu radiátorov v ubytovni SAV
na ul. I. Bukovčana 9-11
05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0272/2011
Objednávame u Vás výmenu rozvodov ústredného kúrenia a TÚV v ubytovni SAV na Royovej č. 1005.12.2011IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0273/2011
Objednávame u Vás výmenu kotlov v ubytovni SAV
na Royovej č. 10
05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0275/2011
Objednávame u Vás elekrickú pec ALBA TPE30AR07.12.2011DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
58/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Inžiniering supravodivosti29.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
50000 ,- €
46/UBGZ/2011
Názov úlohy MVTS: Ultracitlivé, stabilné a jednoduché v použití biosenzorické hroty pre AFM31.03.2011Ústav biochémie a genetiky ?iv586960Moyzesova 61,Ivanka pri Dunaji,SK90028 Ivanka pri Dunaji
50000 ,- €
38/SU/2011
Názov úlohy MVTS: Etnické rozdiely vo vzdelávaní a odlišné vyhliadky mestskej mládeže v rozšírenej Európe31.03.2011Sociologický ústav SAV679135Klemensova 19,Bratislava,SK81109 Bratislava
2667 ,- €
29/MMC/2011
Názov úlohy MVTS: Gény zvyšujúce riziko reumatoidnej artrtídy v rakúskej a slovenskej
populácii
07.04.2011Molekulárno-medicínske centrum42127777Vlárska 3-7,Bratislava,SK83101 Bratislava
4000 ,- €
30/MMC/2011
Názov úlohy MVTS: Klinické a laboratórne hodnotenie autonómneho nervového systému u primárneho Sjogrenového systému07.04.2011Molekulárno-medicínske centrum42127777Vlárska 3-7,Bratislava,SK83101 Bratislava
6000 ,- €
109/UNPF/2011
Názov úlohy MVTS: Zlepšenie rovnováhy postoje prostredníctvom senzorickej spätnej väzby.
07.04.2011Ústav normálnej a patologickej598470Sienkiewiczova 1,Bratislava,SK81371 Bratislava
600 ,- €
13/FU/2011
Názov úlohy MVTS: Nové štruktúry s 2D súbormi nanocastíc. 11-20080036 EC08.04.2011Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
3300 ,- €
69/UFHZ/2011
Názov úlohy MVTS: Materské interakcie s gamétami a embryami08.04.2011Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV166898?oltésovej 4 - 6,Ko?ice,SK0 Ko?ice
4000 ,- €
zmluva o ubytovani10.04.2011Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV166898?oltésovej 4 - 6,Ko?ice,SK0 Ko?ice
65 ,- €
Zmluva o nájme nebytových priestorov12.04.2011Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 Bratislava
756.60 ,- €
Zmluva o nájme nebytových priestorov12.04.2011Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 Bratislava
524,78 ,- €
125/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Manipulácia a analýza buniek na čipoch (CELLCHEK)18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
2806 ,- €
126/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia (METOXIA)18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
7772 ,- €
127/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Nové lečivá cielené voči polymeráze vírusu chrípky /FLU-PHARM18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
4000 ,- €
121/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Vnímanie hypoxie, signalizácia a adaptácia /HypoxiaNet18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
4000 ,- €
122/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Kontrola vírusu šarky so zreteľom na rozšírovanie EÚ /SharCo18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
4000 ,- €
123/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Kontrola rastlinných vírusov pomocou využitia RNA vakcín: nová stratégia bez použitia trans génov (COST FA 0806)18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
4000 ,- €
124/VU/2011
Názov úlohy MVTS: Európsky vírusový archív (EVA)18.04.2011Virologický ústav SAV166651Dúbravská cesta 9,,SK84505 
24365 ,- €
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu QUARK na rok 201127.04.2011PERFEKT a.s.- OZ680303Zimná 8,Bratislava,SK82102 Bratislava
5000 ,- €
03/EU/2011
Materiály pre robustný galium nitrid (MORGAN)17.05.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .