Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/66/2011/wek
Objednávame letenku Viedeň – Amsterdam a spä a poistenie na 2 dni08.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/67/2011/IH
objednávame 2 vlakové lístky 2.triedy s miestenkami Bratislava-Brno a spä vlakom Eurocity11.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/68/2011/IH
objednávame letenku Viedeň –Paríž a spä spoločnosou Air France a cestovné poistenie11.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0095/2011
Objednávame u Vás sadové úpravy na Royovej č. 10
podľa predloženého rozpočtu
11.05.2011Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
0137/2011
Objednávame u Vás čistiace potreby podľan priloženej prílohy 13.07.2011HANCO a.s.31392989Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0133/2011
Objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy v objekte na Štefánikovej č. 49, podľa predloženej cenovej ponuky13.07.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0146/2011
Objednávame u Vás opravu zatekajúcich bytov - zašpárovanie vonkajších stien v ubytovni na ul. I. Bukovčana 9-11, D.N.Ves22.07.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0157/2011
Objednávame u Vás práce Podľa predloženej cenovej ponuky : 6 080.- €02.09.2011Mgr. Art Peter Li?kaMalá Čierna 11,Rajec,SK15 RajecIng. Ján Malík, CSc.
0167/2011
Objednávame u Vás výmenu podlahy, výmenu osvetlenia a vymaľovanie chodby v prístavbe budovy na III. poschodí Ú SAV26.09.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0268/2011
Objednávame u Vás výmenu zásobníka na TÚV na Úrade SAV05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0271/2011
Objednávame u Vás výmenu radiátorov v ubytovni SAV
na ul. I. Bukovčana 9-11
05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0272/2011
Objednávame u Vás výmenu rozvodov ústredného kúrenia a TÚV v ubytovni SAV na Royovej č. 1005.12.2011IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0273/2011
Objednávame u Vás výmenu kotlov v ubytovni SAV
na Royovej č. 10
05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0275/2011
Objednávame u Vás elekrickú pec ALBA TPE30AR07.12.2011DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
120/UZ/2011
Názov úlohy MVTS: Molekulárna fyziológia epitracheálneho endokrinného systému23.03.2011Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 Bratislava
4000 ,- €
119/UZ/2011
Názov úlohy MVTS: Zdokonalenie SIT pre bodavky tsetzse cez výskum ich symbiontov a patogénov23.03.2011Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 Bratislava
2000 ,- €
114/UPo/2011
Názov úlohy MVTS: Stratégia konzervovania muzeálnych zbierok z plastov23.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
4000 ,- €
113/UPo/2011
Názov úlohy MVTS: Nano-optický mechanický systém23.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
4000 ,- €
112/UPo/2011
Názov úlohy MVTS: Biologické adhezíva: od biológie ku biomimetike23.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
4000 ,- €
115/UPo/2011
Názov úlohy MVTS: Orientácia uhľovodíkových nanorúrok v polymérnych kompozitoch23.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
1625 ,- €
111/UPo/2011
Názov úlohy MVTS: Nízkoteplotné výmenníky tepla na báze tepelne vodivých polymémych nanokompozitov23.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
600 ,- €
77/UH/2011
Názov úlohy MVTS: Úloha snehu v hydrologickom cykle v povodí horného Váhu, Slovensko23.03.2011Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 Bratislava
4000 ,- €
11/03/23/mon-sav
Zmluva o dielo, licenčná zmluva23.03.2011MONARCH a.s., Bratislava31325645Drotárska cesta 56,Bratislava,SK81102 Bratislava
13200 ,- €
Zmluva o ubytovaní26.03.2011Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 Bratislava
30 ,- €
Zmluva o ubytovaní27.03.2011Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 Bratislava
20 ,- €
5/EKu/2011
Názov úlohy MVTS: Odhad potrieb starostlivosti v Európskych krajinách (ANCIEN)28.03.2011Ekonomický ústav SAV699446?ancová 56,Bratislava,SK81105 Bratislava
4000 ,- €
9/FU/2011
Názov úlohy MVTS: Kvantovo-informatické technológie využívajúce previazanie (QUIE2T)28.03.2011Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
15773 ,- €
10/FU/2011
Názov úlohy MVTS:Q-ESSENCE - kvantové rozhrania, senzory a komunikácia založené na previazaní28.03.2011Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
11/FU/2011
Názov úlohy MVTS: Hybridné spracovanie informácie (HIP)28.03.2011Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
3333 ,- €
12/FU/2011
Názov úlohy MVTS: Pokročilé spájkovacie materiály pre vysokoteplotné aplikácie- ich podstata, návrh, príprava a riadenie v rnnohoškálovej oblasti28.03.2011Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
1333 ,- €
021/2011
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV29.03.2011Hlavné mesto SR BA603481Primaciálne nám.1,,SK81499 
103 ,- €
Zmluva o ubytovaní29.03.2011Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 Bratislava
75 ,- €
Zmluva o ubytovaní29.03.2011Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 Bratislava
75 ,- €
57/UEF/2011
Názov úlohy MVTS:Nanoveda a nanoižiniering v supravodičoch (NES)29.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
3332 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .