Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/11/2011/MR
Žiados o prijatie zahraničného hosa10.02.2011Centrum výsk. ?ivočí?. výroby NitraHlohovecká 2,Lu?ianky,SR95141 Lu?iankyIng. Ján Malík, CSc.
0029/2010
Objednávame u Vás závesovu látku šedú aj s obšitím11.02.2011JUTEX s.r.o., Bratislava36250643Ivánska cesta 2,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0030/2010
stojan na pečenie kurčiat do konvektomatu11.02.2011DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0031/2010
opravu zdvihacieho systému11.02.2011ULART- Jurkáčková Lenka35294388Soboti?te 124,Soboti?te,SK90605 Soboti?teIng. Ján Malík, CSc.
0032/2010
sieky na okná a výmenu kľučky na vchodových11.02.2011ULART- Jurkáčková Lenka35294388Soboti?te 124,Soboti?te,SK90605 Soboti?teIng. Ján Malík, CSc.
UVS/13/2011/J F
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.02.2011Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
0033/2010
ubytovanie a stravovanie pre cca 6014.02.2011Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
0034/2010
vyčistenie kopírovacích strojov14.02.2011AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/12/2011/wek
letenka Viedeň - Amsterdam - Vieden a spä14.02.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0036/2010
Objednávame u Vás autobus pre 16 osôb18.02.2011APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0037/2010
Objednávame u Vás dva veľké autobusy18.02.2011APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0038/2010
Objednávame u Vás veľký autobus18.02.2011APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0039/2010
Objednávame u Vás tlač vizitiek18.02.2011VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
0040/2010
sahovanie bielej techniky18.02.2011MORTY Moving s.r.o., BA44914776Paj?túnska 1,Bratislava,SK85102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0041/2010
kontrola prevádzky chemickej úpravy vody21.02.2011AQUATECH34337164Tureň 326,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
0042/2010
výmena prasknutého vodovodného potrubia a výmena dovodného odpadu21.02.2011STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/15/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA23.02.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0043/2010
Objednávame u Vás stolíky pod televízor23.02.2011FALCO SLOVAKIA s.r.o.31396488Kopčianska 3756/8,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/17/2011/FF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Maïarska25.02.2011Účelové zariadenia ?D a J STUBernolákova 1,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/18/2011/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.02.2011Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
4/BU/2011
Názov úlohy MVTS: MycoRed s názvom Spojenie najnovších svetových strategií pre redukciu mykotoxínov v potravinovom a kàmnom reazci.14.03.2011Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 Bratislava
4000 ,- €
31/NbU/2011
Názov úlohy MVTS: Nanomechanika intermediálnych filamentárnych sietí14.03.2011Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
4000 ,- €
14/GfU/2011
Názov úlohy MVTS: Seizmické monitorovanie priemyselne významných lokalít. (AlM)14.03.2011Geofyzikálny ústav SAV586935Dúbranská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
2980 ,- €
15/GfU/2011
Názov úlohy MVTS: Prevencia katastrof spôsobených zlyhaním zosuvových priehrad v pohorí Tien Shan, Kyrgyzská republika (LADA TSHA)14.03.2011Geofyzikálny ústav SAV586935Dúbranská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
1200 ,- €
94/UMFG/2011
Názov úlohy MVTS: Vnímanie hypoxie, signalizácia a adaptácia14.03.2011Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV490890Vlárska 5,Bratislava,SK0 Bratislava
4000 ,- €
17/GiU/2011
Názov úlohy MVTS: Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (v rámci AMBA)14.03.2011Geologický ústav SAV586943Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
2/BU/2011
Názov úlohy MVTS: Infraštruktúra pan-európskych prehladov druhov (PESI)14.03.2011Botanický ústav SAV679089Dúbravská cesta 14,Bratislava,SK84523 Bratislava
791 ,- €
67/UEL/2011
Názov úlohy MVTS: Klimatická zmena, zmiernenie dopadov na les a jeho adaptácia v znečistenom prostredí14.03.2011Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 Zvolen
4000 ,- €
19/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Biotechnológie pre skvalitňovanie lignocelulózy (COST FP0602)14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
3000 ,- €
25/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Produkcia minerálne upravených plodín pre zdravé/nezdravé potraviny a krmivo14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
4000 ,- €
28/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Nanočastice pre terapiu a diagnózu Alzheimerovej choroby (NAD)14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
4000 ,- €
32/NiU/2011
Názov úlohy MVTS:Nesprávne zvinutý tau proteín a antioxidačn é obranné systémy v tauopátiách14.03.2011Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
4000 ,- €
33/NiU/2011
Názov úlohy MVTS: Patologické štiepenie tau: samoobnovujúci sa mechanizmus neurofibrilárnej
degenerácie v Alzheimerovej chorobe
14.03.2011Neurobiologický ústav SAV166880?oltésovej 4,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
4000 ,- €
22/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Zlepšenie prístupu a servisu pre užívateľov NMR z východne~Európy za účelom vytvorenia koordinovanej pan-EurópskeJ
komunity umožňujúcej spoluprácu vo výskume a na podporu
technologického pokroku (EAST NMR)
14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
2740 ,- €
23/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Integrovaná infraštruktúra pre štruktúrnu biológiu (INSTRUCT)14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
21/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Kaskádové chemoenzymatické procesy - nové synergie medzi chémiou a biochémiou14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
4000 ,- €
20/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Koloidná chémia a chémia povrchov v nanotechnológii14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
3667 ,- €
24/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Surovinový materiál pre biorafinérie - príprava a charakterizácia14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
4000 ,- €
26/CHU/2011
Názov úlohy MVTS: Multidisciplinárne hranice magnetickej rezonancie (EMAR) 6.RP ESF14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
1660 ,- €
27/CHU/2011
Názov úlohy MVTS:Európske fórum pre glykovedy - RNP14.03.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
4000 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .