Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/02/2011/FF
Objednáka letenky Viedeň - Brusel, zdravotného poistenia 25-26.1.200114.01.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/03/2011/FF
Objednávka Európskej zdravotnej poistky na deň 18.1.2011 na zahraničnú pracovnú cestu do Bruselu14.01.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/05/2011/WEK
Objednávka letenky Viedeň - Franfurt - Dublin a spä13.01.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0003/2011
Revízia a čistenie komínov11.01.2011Peter Gulika11884126Tupolevova 24,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0004/2011
Objednávka dezinsekcie drobného hmyzu11.01.2011Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
0005/2011
Objednávka tovaru11.01.2011SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0006/2011
Pranie bielizne z DNV11.01.2011CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0007/2011
Oprava pračky Whirpool v DNV11.01.2011CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0008/2011
Oprava dvier, nivelizáciu podlahy
a prechodovú lištu v kanc. č. 314 a 315
11.01.2011PETER IHNÁT-MECHANIK ČALÚNNIK40103234Kudlákova 1,Bratislava,SK84101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/04/2011/BT
Objednáka letenky Viedeň - Berlín a spä spoločnosou Brussels Airlines10.01.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0002/2011
Objednávka stravovacích poukážok03.01.2011Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0001/2011
Objednávame u Vás hudobnú produkciu na Novoročný
koncert SAV dňa 14.1.2011
03.01.2011Adriena Barto?ováKoreničova 3,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0035/2010
vyčistenie kopírovacieho stroja
Canon NP 6512
18.02.2001AGM SERVIS 11637765Nejedlého 45,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/16/2011/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA25.02.0200Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
104/UMV/2011
Názov úlohy MVTS: Tribologické vlastnosti keramických nanoštruktúrnych kompozitov14.03.2011Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
4000 ,- €
103/UMV/2011
Názov úlohy MVTS: Tvrdé nanokompozitné povlaky (HANCOC)14.03.2011Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
49791 ,- €
101/UMV/2011
Názov úlohy MVTS: Posilnenie výskumného potenciálu oddelenia materiálového inžinierstva v oblasti prípravy a charakterizácie nanoštruktúrných materiálov.14.03.2011Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
1333 ,- €
102/UMV/2011
Názov úlohy MVTS: Včasné zistenie, monitorovanie a integrovaný manažment risk prinášaných s novými technológiami14.03.2011Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
1667 ,- €
65/UEFT/2011
Názov úlohy MVTS: Chémia neenzymatických modifikácii proteínov - modulácia proteínovej štruktúry a funkcie.14.03.2011Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 Bratislava
4667 ,- €
61/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Využitie statických magnetických polí v procese tepelného spracovania na modifikáciu funkčných vlastností magnetických materiálov.14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
4000 ,- €
78/UH/2011
Názov úlohy MVTS: Odhad dopÍňania zásob podzemnej vody14.03.2011Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 Bratislava
4000 ,- €
79/UH/2011
Názov úlohy MVTS: Flood regime of rivers in the Danube river basin. (Režim povodní v povodí rieky Dunaj)14.03.2011Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 Bratislava
3320 ,- €
44/UACH/2011
Názov úlohy MVTS: Príprava a charakterizácia nanokompozitných keramických materiálov na báze Ah03 a SbN4 pre rezanie ažko obrábateľných materiálov14.03.2011Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 Bratislava
40000 ,- €
118/UZ/2011
Názov úlohy MVTS: MoRe-Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v súlade so smernicami EU o ochrane vôd a prírody14.03.2011Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 Bratislava
5000 ,- €
117/UZ/2011
Názov úlohy MVTS: Biológia a kontrola vektormi prenášaných infekcií v Európe (EDENext)14.03.2011Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 Bratislava
16782 ,- €
59/UEF/2011
Názov úlohy MVTS:Chémia koloidov a rozhraní pre nanotechnológie14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
3667 ,- €
53/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Štúdium vlastností top kvarku14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
4000 ,- €
105/UMV/2011
Názov úlohy MVTS:Feroelektrické a magnetoelektrické materiály14.03.2011Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
4000 ,- €
54/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Výpočtové prístupy štúdia štruktúry, zbaľovania a interakcií biopolymérov14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
22000 ,- €
Zmluva o ubytovaní14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
75 ,- €
Zmluva o ubytovaní13.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
75 ,- €
Zmluva o ubytovaní10.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
75 ,- €
Zmluva o ubytovaní09.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
50 ,- €
stavebné práce – Výmena okien a vonkajších žalúzií na Hroznovej ul. č.307.03.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 Námestovo
29844 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .