Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/49/2011/JF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Česka17.03.2011My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0055/2011
Objednávame u Vás opravu a úpravu interiéru podľa
predloženej cenovej ponuky
17.03.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
UVS/46/2011/JF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Maïarska17.03.2011My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/47/2011/IH
letenka Viedeň –Frankfurt a spä spoločnosou Austrian17.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/50/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA18.03.2011Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/51/2011Na
Objednávame si u Vás tlač výstavných posterov na mdzinárodnú výstavu CONECO 201121.03.2011DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/52/2011/VA
Objednávame si u Vás tlač výstavných posterov na mdzinárodnú výstavu KAMENÁR 201121.03.2011DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/53/2011/VA
Objednávame si u Vás tlač výstavných posterov na mdzinárodnú výstavu CHEMISTRY SLOVAKIA 201121.03.2011DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/54/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA22.03.2011Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/55/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA22.03.2011Geologický ústav SAV586943Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/56/2011/wek
Objednávka letenky Viedeň – Brusel a spä24.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/57/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA24.03.2011Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/58/2011/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA28.03.2011Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/59/2011/FF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Maïarska01.04.2011My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/60/2011/FF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Maïarska01.04.2011My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/61/2011/Va
objednávame u Vás večeru
pre 2 osoby na deň 3.4.2011 na 19:00 hod
pre 6 osôb na deň 4.4.2011 na 19.00 hod
01.04.2011Re?taurácia Maty?ákPra?ská ul,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/62/2011/Va
Objednávame si u Vás občerstvenie na 5.4.2011 do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave01.04.2011Restauracia Harmonia,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/63/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA01.04.2011Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/64/2011/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA05.04.2011Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/65/2011/FF
objednávame u Vás dve jednoposteľové izby pre hostí z Talianska05.04.2011My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
stavebné práce - Výmena 25 ks bytových ja dier v ubytovni SA V na ul. Bukovčana 9-11,Bratislava15.03.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 Námestovo
120 546,84 ,- €
108/UNPF/2011
Názov úlohy MVTS: Štúdium interakcií reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého pri hladaní nových mechanizmov ovplyvňujúcich hypertenziu16.03.2011Ústav normálnej a patologickej598470Sienkiewiczova 1,Bratislava,SK81371 Bratislava
22000 ,- €
KÚPNA ZMLUVA - dodáva kupujúcemu mäso a mäsové výrobky16.03.2011ANTO CAR, s.r.o.44734913Hlavná 918,Galanta,SK924 Galanta
56/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Kozmické observatórium extrémneho vesmíru na palube japonského experimentálneho modulu (JEM EUSO)17.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
20000 ,- €
55/UEF/2011
Názov úlohy MVTS:Vývoj produktov pre kozmické počasie17.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
4000 ,- €
45/UBGZ/2011
Názov úlohy MVTS: Výskum welfaru zvierat v rozšírenej Európe (A WARE)17.03.2011Ústav biochémie a genetiky ?iv586960Moyzesova 61,Ivanka pri Dunaji,SK90028 Ivanka pri Dunaji
1967 ,- €
62/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Magnetická kvapalina- nové izolačné a chladiace médium pre výkonové transformátory (MAFINCO)17.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
49791 ,- €
86/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: Vplyv indikátorov na environmentálnu politiku -POINT18.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
1000 ,- €
87/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: LIFEWATCH18.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
600 ,- €
88/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: Európska sie pre štúdium biodiverzity: návrh plánu pre integrovaný
observačný systém v priestore a čase - EBONE
18.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
4000 ,- €
89/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu- ETC/BD 201118.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
4000 ,- €
90/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE+ a LIFE III -ASTRALE C18.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
2000 ,- €
99/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Pokročilé spájkovacie materiály pre vysokoteplotné aplikácie - ich podstata, návrh,
príprava a riadenie v mnohoškálovej oblasti (COST Action MP 0602)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
1333 ,- €
98/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Mikro a nanokryštalické funkčne gradientné materiály na báze silicidov
vysokotavitelných kovov určené pre materiálové inovácie v dopravných aplikáciách (SIL TRANS)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
4000 ,- €
96/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Gravitačná závislost prechodu kolumnárnych zàn na rovnoosé v peritektických
zliatinách na báze TiAl (GRADECET)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
20000 ,- €
97/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Mikro a nanokryštalické funkčne gradientné materiály určené pre dopravné aplikácie
(MA TRANS)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
4000 ,- €
95/UMMS/2011
Názov úlohy MVTS: Zriadenie cezhraničnej platformy technologického transferu zameraného na aplikáciu
progresívnych technických materiálov v regióne Viedeň - Bratislava (INNOVMA T)
21.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
4000 ,- €
Dodatok č. 2 k zmluve č. 90213 zo d ňa 27. 11. 200021.03.2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV490750Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 Bratislava
66/UEFT/2011
Názov úlohy MVTS: Súčasné pokroky vo výskume H4 histamínového receptoru23.03.2011Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 Bratislava
6000 ,- €
1/ArU/2011
Názov úlohy MVTS: Archeokrajiny Európy23.03.2011Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 Nitra
4000 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .