Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/40/2011/VA
vystava CONECO09.03.2011INCHEBA a.s., Bratislava211087Viedenská cesta 3-7,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/41/2011/VA
vystava Chemistry Slovakia09.03.2011INCHEBA a.s., Bratislava211087Viedenská cesta 3-7,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/32/2011/WEK
Objednávame letenku Londýn Heathrow - Viedeň a spä10.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/33/2011/FF
Letenky:
smer Varšava-Bratislava
smer Bratislava-Praha
11.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/37/2011/FF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA11.03.2011Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/34/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.03.2011Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/35/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.03.2011Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/36/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.03.2011Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/38/2011/MR
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA14.03.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
0049/2010
Objednávame u Vás zdvihák na motortové vozidlo
PEUGEOT 407
14.03.2011AUTO-RÁCZ, Levice, ?tefan Rácz11991259Mlynská 2,Levice,SK93401 LeviceIng. Ján Malík, CSc.
0050/2010
Objednávame u Vás prenájom rokovacej sály, premietacejtechniky a občerstvenie v dňoch od 23.3.2011 - 25.3.201114.03.2011Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
0051/2010
Objednávame u Vás záclony o rozmeroch 3 x 2,5 m14.03.2011JUTEX s.r.o., Bratislava36250643Ivánska cesta 2,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0052/2010
Objednávame u Vás :
Zrkadlové kúpeľňové skrinky JUNIOR
Zrkadlové kúpeľňové skrinky RANO
14.03.2011EUROPAMOEBEL35903414Roznavska 32,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0053/2010
Objednavka tovaru do kuchyne14.03.2011SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/42/2011/Va
Objednávame si u Vás ubytovanie16.03.2011SVING GASTRO s.r.o.31323375Turbínová 1,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/43/2011/IH
objednáva letenku Viedeň –Brusel a spä spoločnosou Austrian16.03.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/44/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA16.03.2011Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/45/2011/JF
objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Česka16.03.2011My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0054/2011
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre
zamestnancov Úradu SAV a pre prednášajúcich
v dňoch od 23.3.2011 - 25.3.2011
16.03.2011Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/48/2011/JF
ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSA17.03.2011Historický ústav SAV166944Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
65/UEFT/2011
Názov úlohy MVTS: Chémia neenzymatických modifikácii proteínov - modulácia proteínovej štruktúry a funkcie.14.03.2011Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV598453Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 Bratislava
4667 ,- €
61/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Využitie statických magnetických polí v procese tepelného spracovania na modifikáciu funkčných vlastností magnetických materiálov.14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
4000 ,- €
78/UH/2011
Názov úlohy MVTS: Odhad dopÍňania zásob podzemnej vody14.03.2011Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 Bratislava
4000 ,- €
79/UH/2011
Názov úlohy MVTS: Flood regime of rivers in the Danube river basin. (Režim povodní v povodí rieky Dunaj)14.03.2011Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 Bratislava
3320 ,- €
44/UACH/2011
Názov úlohy MVTS: Príprava a charakterizácia nanokompozitných keramických materiálov na báze Ah03 a SbN4 pre rezanie ažko obrábateľných materiálov14.03.2011Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 Bratislava
40000 ,- €
118/UZ/2011
Názov úlohy MVTS: MoRe-Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v súlade so smernicami EU o ochrane vôd a prírody14.03.2011Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 Bratislava
5000 ,- €
117/UZ/2011
Názov úlohy MVTS: Biológia a kontrola vektormi prenášaných infekcií v Európe (EDENext)14.03.2011Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 Bratislava
16782 ,- €
59/UEF/2011
Názov úlohy MVTS:Chémia koloidov a rozhraní pre nanotechnológie14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
3667 ,- €
53/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Štúdium vlastností top kvarku14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
4000 ,- €
105/UMV/2011
Názov úlohy MVTS:Feroelektrické a magnetoelektrické materiály14.03.2011Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?ice
4000 ,- €
54/UEF/2011
Názov úlohy MVTS: Výpočtové prístupy štúdia štruktúry, zbaľovania a interakcií biopolymérov14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
22000 ,- €
Zmluva o ubytovaní14.03.2011Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?ice
75 ,- €
47/UEE/2011
Názov úlohy MVTS: Lipidové čiastočky ako dynamické organely uskladňovania a uvoľňovania tuku: translačný výskum smerom k ľudským ochoreniam15.03.2011Ústav experimentálnej endokrin598445Vlárska 3,Bratislava,SK83306 Bratislava
4000 ,- €
68/UEO/2011
Názov úlohy MVTS: Liečba arzénom v onkológii: mechanizmus účinku a nové formy
dodania
15.03.2011Ústav experimentálnej onkológi166642Vlárska 7,Bratislava,SK83391 Bratislava
22000 ,- €
48/UEE/2011
Názov úlohy MVTS: Interakcia výživy a oxytocínu vo vzahu k neuroendokrinným, metabolickým a kardiovaskulárnym funkciám15.03.2011Ústav experimentálnej endokrin598445Vlárska 3,Bratislava,SK83306 Bratislava
22000 ,- €
49/UEE/2011
Názov úlohy MVTS:Tukové tkanivo: Významný faktor v prevencii metabolického syndrómu15.03.2011Ústav experimentálnej endokrin598445Vlárska 3,Bratislava,SK83306 Bratislava
2000 ,- €
50/UEE/2011
Názov úlohy MVTS: Účinok aeróbneho a silového tréningu na metabolizmus a sekréčny profil kostrového svalu u obéznych prediabetikov15.03.2011Ústav experimentálnej endokrin598445Vlárska 3,Bratislava,SK83306 Bratislava
4000 ,- €
51/UEE/2011
Názov úlohy MVTS: Bioaktívne zložky potravy ovplyvňujú funkciu mitochondrií a zdravie
človeka (COST FA0602)
15.03.2011Ústav experimentálnej endokrin598445Vlárska 3,Bratislava,SK83306 Bratislava
1667 ,- €
52/UEE/2011
Názov úlohy MVTS:Význam plasticity tukového tkaniva a kostrového svalu pre metabolické zdravie a inzulínovú rezistenciu15.03.2011Ústav experimentálnej endokrin598445Vlárska 3,Bratislava,SK83306 Bratislava
4000 ,- €
85/UKE/2011
Názov úlohy MVTS: Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska15.03.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
1333 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .