Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/66/2011/wek
Objednávame letenku Viedeň – Amsterdam a spä a poistenie na 2 dni08.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/67/2011/IH
objednávame 2 vlakové lístky 2.triedy s miestenkami Bratislava-Brno a spä vlakom Eurocity11.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/68/2011/IH
objednávame letenku Viedeň –Paríž a spä spoločnosou Air France a cestovné poistenie11.04.2011GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0095/2011
Objednávame u Vás sadové úpravy na Royovej č. 10
podľa predloženého rozpočtu
11.05.2011Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
0137/2011
Objednávame u Vás čistiace potreby podľan priloženej prílohy 13.07.2011HANCO a.s.31392989Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
0133/2011
Objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy v objekte na Štefánikovej č. 49, podľa predloženej cenovej ponuky13.07.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0146/2011
Objednávame u Vás opravu zatekajúcich bytov - zašpárovanie vonkajších stien v ubytovni na ul. I. Bukovčana 9-11, D.N.Ves22.07.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0157/2011
Objednávame u Vás práce Podľa predloženej cenovej ponuky : 6 080.- €02.09.2011Mgr. Art Peter Li?kaMalá Čierna 11,Rajec,SK15 RajecIng. Ján Malík, CSc.
0167/2011
Objednávame u Vás výmenu podlahy, výmenu osvetlenia a vymaľovanie chodby v prístavbe budovy na III. poschodí Ú SAV26.09.2011FRAME plus s.r.o.,Námestovo45275351Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK2901 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0268/2011
Objednávame u Vás výmenu zásobníka na TÚV na Úrade SAV05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0271/2011
Objednávame u Vás výmenu radiátorov v ubytovni SAV
na ul. I. Bukovčana 9-11
05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0272/2011
Objednávame u Vás výmenu rozvodov ústredného kúrenia a TÚV v ubytovni SAV na Royovej č. 1005.12.2011IG Stavebniny35381922Slnečná 165ú22,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0273/2011
Objednávame u Vás výmenu kotlov v ubytovni SAV
na Royovej č. 10
05.12.2011GNGM s.r.o. 36421197Miestneho priemyslu 1009,Námestovo,SK29 NámestovoIng. Ján Malík, CSc.
0275/2011
Objednávame u Vás elekrickú pec ALBA TPE30AR07.12.2011DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2011. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2011/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2011 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader. V tomto zozname sa nachádzajú zmluvy uzatvorená do 31.12.2011.
Celkový počet záznamov:  202
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo zmluvy Súbor Názov Dátum   vystavenia Dodávateľ/Partner IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Suma
16/UKE/2011/3
Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE+ a LIFE III ASTRALE D17.10.2011Ústav krajinnej ekológie SAV679119?tefánikova 3,Bratislava,SK81499 Bratislava
2000 ,- €
Zmluva o dielo - Biomedicfnsky pavilón SAV Pri hati v Košiciach17.10.2011STAVOPROJEKT, s.r.o.31705286Ul. Jarkova č. 31,Pre?ov,SK80 Pre?ov
11628 ,- €
14/UPo/2011/3
Európska sie pre umelé svaly18.10.2011Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 
4333 ,- €
08/USTARCH/2011/3
Architektúra totalitných režimov 20. storočia v mestskom manažmente18.10.2011Ústav stavebníctva architektúr166596Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
03/UACH/2011/3
Funkčné nitridy pre využitie v energetike18.10.2011Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 Bratislava
10902 ,- €
01/EU/2011/3
Detekčný systém mäkkého rtg žiarenia a neutrónov na báze polovodičových zlúčenín pre diagnostiku horúcej plazmy18.10.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
7538 ,- €
02/EU/2011/3
Vývoj nových supravodivých káblov pre DEMO18.10.2011Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
5024 ,- €
07/ArU/2011/3
Európske hrady ako centrá kultúrnej vymeny v stredoveku19.10.2011Archeologický ústav SAV166723Akademická 2,Nitra,SK94921 Nitra
2660 ,- €
06/FU/2011/3
Fundamentálne problémy kvantovej fyziky20.10.2011Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
2600 ,- €
09/UEt/2011/3
Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK (č. p.3CE296P4)20.10.2011Ústav etnológie SAV166979KLemensova 19,Bratislava,SK81364 Bratislava
2666 ,- €
04/UI/2011/3
Virtuálne podniky zasieované navzájom prepojenými službami(VENIS)20.10.2011Ústav informatiky SAV17055555Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
1333 ,- €
10/CHU/2011/3
Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály COST CM 110121.10.2011Chemický ústav SAV166618Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84538 Bratislava
2333 ,- €
13/FU/2011/3
Optimalizácia plazmových nanoštruktúr pre zvýšený záchyt svetla v nových fotovoltických prvkoch25.10.2011Fyzikálny ústav SAV166537Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 Bratislava
4000 ,- €
12/UZ/2011/3
Overovanie a zdokonaľovanie nových techník pre veľkochovy bodaviek Glossina palpalis gambiensis a pre diaľkovú dopravu lietavého materiálu na podporu tsetse SIT v oblasti západnej Afriky26.10.2011Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 Bratislava
2666 ,- €
11/UZ/2011/3
Chov kolónie samíc do počtu 50 000 Glossina palpalis gambiensis26.10.2011Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 Bratislava
1666 ,- €
Ubytovanie DNV 1.8.2011 - 31.10.201102.11.2011Ústav zoológie SAV679097Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84506 Bratislava
Zmluva o dielo30.11.2011GARANT PARTNER legal s. r. o.36856380Koceľova 9,Bratislava,SK82108 Bratislava
9790 ,- €
Primaciálny palác: prenájom miestností01.12.2011Hlavné mesto SR BA603481Primaciálne nám.1,,SK81499 
1 ,- €
Zmluva o dielo - Pavilón materiálových vied, Watsonova 47, Košice14.12.2011Grafia17237718Jakobyho 4,Ko?ice,SK40 Ko?ice
11760 ,- €
Zmluva o dielo ARRA - Analýza medzinárodnej akceptovateľnosti časopisov SAV19.12.2011ARRA,Bárdo?ova 2/A,Bratislava30857091,Bratislava,SK83101 Bratislava
9000 ,- €
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničnú .