Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213092019
12.09.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5213102019
12.09.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5213112019
12.09.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5213122019
12.09.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5213132019
12.09.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5213142019
12.09.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.030,-
EUR
5213032019
11.09.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  60.680,-
EUR
5213042019
11.09.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.230,-
EUR
5213052019
11.09.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  29.950,-
EUR
5213062019
11.09.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.140,-
EUR
5160352019
09.09.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  18.940,-
EUR
5160332019
06.09.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  7.350,-
EUR
5160342019
06.09.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  9.330,-
EUR
5140072019
05.09.2019
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  150.000,-
EUR
5110872019
04.09.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  646.000,-
EUR
5110882019
04.09.2019
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  204.000,-
EUR
5110892019
04.09.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  323.000,-
EUR
5110902019
04.09.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  567.800,-
EUR
5110912019
04.09.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  605.200,-
EUR
5110922019
04.09.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  979.200,-
EUR
5110932019
04.09.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  132.600,-
EUR
5110942019
04.09.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  421.600,-
EUR
5110952019
04.09.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1513.000,-
EUR
5110962019
04.09.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  71.400,-
EUR
5213022019
04.09.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5213002019
02.09.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5213012019
02.09.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230172019
02.09.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230182019
02.09.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5212992019
27.08.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  11537.430,-
EUR
5212982019
20.08.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  2793.510,-
EUR
5270382019
19.08.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  216.010,-
EUR
5270392019
19.08.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.520,-
EUR
5270402019
19.08.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  72.800,-
EUR
5270412019
19.08.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  52.390,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)