Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110982019
25.09.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  860.200,-
EUR
5110992019
25.09.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  581.400,-
EUR
5111002019
25.09.2019
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  272.000,-
EUR
5111012019
25.09.2019
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  578.000,-
EUR
5111022019
25.09.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  571.200,-
EUR
5111032019
25.09.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  153.000,-
EUR
5111042019
25.09.2019
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  166.600,-
EUR
5111052019
25.09.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  119.000,-
EUR
5111062019
25.09.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1193.400,-
EUR
5111072019
25.09.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  489.600,-
EUR
5111082019
25.09.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  78.200,-
EUR
5213252019
24.09.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  12060.700,-
EUR
5213262019
24.09.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1415.810,-
EUR
5213272019
24.09.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  308.730,-
EUR
5213282019
24.09.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  698.730,-
EUR
5213292019
24.09.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  96.590,-
EUR
5110972019
24.09.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1043.800,-
EUR
5213242019
19.09.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  2748.030,-
EUR
5160362019
17.09.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  59.720,-
EUR
5213202019
17.09.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  428.390,-
EUR
5213212019
17.09.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  93.420,-
EUR
5213222019
17.09.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  211.420,-
EUR
5213232019
17.09.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  29.220,-
EUR
5270432019
17.09.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  164.220,-
EUR
5270442019
17.09.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  31.600,-
EUR
5270452019
17.09.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  71.660,-
EUR
5270462019
17.09.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  46.160,-
EUR
5270472019
17.09.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  96.900,-
EUR
5213152019
16.09.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  178.000,-
EUR
5213162019
16.09.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5213172019
16.09.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5213182019
16.09.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5213192019
16.09.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5213072019
12.09.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5213082019
12.09.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)