Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213592019
10.10.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.030,-
EUR
5213602019
10.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  26470.140,-
EUR
5213612019
10.10.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  5772.120,-
EUR
5213622019
10.10.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  13063.580,-
EUR
5213632019
10.10.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  1805.790,-
EUR
5213482019
08.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5213492019
08.10.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5213502019
08.10.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5213512019
08.10.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5130122019
08.10.2019
  Slavistický ústav Jána Stanislava SAV  Bratislava
31750940
  1200.000,-
EUR
5160372019
07.10.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  7.350,-
EUR
5160382019
07.10.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  9.330,-
EUR
5213362019
03.10.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5213372019
03.10.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  63.000,-
EUR
5213382019
03.10.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  1303.000,-
EUR
5213392019
03.10.2019
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  300.000,-
EUR
5213402019
03.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  700.000,-
EUR
5213412019
03.10.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  150.000,-
EUR
5213422019
03.10.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  340.000,-
EUR
5213432019
03.10.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  40.000,-
EUR
5213442019
03.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9000.000,-
EUR
5213452019
03.10.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1900.000,-
EUR
5213462019
03.10.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4300.000,-
EUR
5213472019
03.10.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  550.000,-
EUR
5213322019
02.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  380.020,-
EUR
5213332019
02.10.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  82.870,-
EUR
5213342019
02.10.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  187.550,-
EUR
5213352019
02.10.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  25.920,-
EUR
5213302019
01.10.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5213312019
01.10.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230192019
01.10.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230202019
01.10.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5140092019
01.10.2019
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  150.000,-
EUR
5130112019
30.09.2019
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  120.000,-
EUR
5140082019
30.09.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  226.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)