Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213702019
04.11.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5213662019
31.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2268.540,-
EUR
5213672019
31.10.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  494.680,-
EUR
5213682019
31.10.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  1119.570,-
EUR
5213692019
31.10.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  154.760,-
EUR
5111092019
30.10.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  843.200,-
EUR
5111102019
30.10.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  108.800,-
EUR
5111112019
30.10.2019
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  431.800,-
EUR
5111122019
30.10.2019
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  510.000,-
EUR
5111132019
30.10.2019
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  170.000,-
EUR
5111142019
30.10.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  601.800,-
EUR
5111152019
30.10.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  544.000,-
EUR
5111162019
30.10.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  71.400,-
EUR
5111172019
30.10.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  268.600,-
EUR
5111182019
30.10.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  918.000,-
EUR
5111192019
30.10.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  867.000,-
EUR
5111202019
30.10.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  54.400,-
EUR
5130132019
25.10.2019
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  200.000,-
EUR
5130142019
25.10.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  50.000,-
EUR
5213652019
25.10.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  -776.950,-
EUR
5213642019
18.10.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  2849.470,-
EUR
5160392019
16.10.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  67.500,-
EUR
5160402019
16.10.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  34.180,-
EUR
5270482019
15.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  204.830,-
EUR
5270492019
15.10.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  44.440,-
EUR
5270502019
15.10.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  77.960,-
EUR
5270512019
15.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  47.430,-
EUR
5270522019
15.10.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  99.360,-
EUR
5213522019
10.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1591.520,-
EUR
5213532019
10.10.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  347.050,-
EUR
5213542019
10.10.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  785.450,-
EUR
5213552019
10.10.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  108.570,-
EUR
5213562019
10.10.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5213572019
10.10.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5213582019
10.10.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)