Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213922019
12.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5213932019
12.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5213942019
12.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5213952019
12.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5213962019
12.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5213972019
12.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.030,-
EUR
5213982019
12.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  178.000,-
EUR
5213992019
12.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5214002019
12.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5214012019
12.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5214022019
12.11.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5213862019
11.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  156.420,-
EUR
5213872019
11.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  34.110,-
EUR
5213882019
11.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  77.200,-
EUR
5213892019
11.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  10.670,-
EUR
5213822019
07.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  60.680,-
EUR
5213832019
07.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.230,-
EUR
5213842019
07.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  29.950,-
EUR
5213852019
07.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.140,-
EUR
5140102019
06.11.2019
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  150.000,-
EUR
5130152019
06.11.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  150.000,-
EUR
5130162019
06.11.2019
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  480.000,-
EUR
5213812019
06.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  12727.180,-
EUR
5213712019
05.11.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5213722019
05.11.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230212019
05.11.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230222019
05.11.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5213732019
05.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  700.000,-
EUR
5213742019
05.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  150.000,-
EUR
5213752019
05.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  340.000,-
EUR
5213762019
05.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  40.000,-
EUR
5213772019
05.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  8500.000,-
EUR
5213782019
05.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1800.000,-
EUR
5213792019
05.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4200.000,-
EUR
5213802019
05.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  500.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)