Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5111242019
26.11.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  210.800,-
EUR
5111252019
26.11.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  112.200,-
EUR
5111262019
26.11.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  261.800,-
EUR
5111272019
26.11.2019
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  493.000,-
EUR
5111282019
26.11.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  98.600,-
EUR
5111292019
26.11.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  574.600,-
EUR
5111302019
26.11.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  401.200,-
EUR
5111312019
26.11.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  112.200,-
EUR
5111322019
26.11.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  74.800,-
EUR
5214172019
20.11.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  3491.330,-
EUR
5270532019
19.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  242.720,-
EUR
5270542019
19.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.310,-
EUR
5270552019
19.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  78.200,-
EUR
5270562019
19.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  47.220,-
EUR
5270572019
19.11.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  86.750,-
EUR
5214162019
19.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  12174.100,-
EUR
5214122019
18.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1755.080,-
EUR
5214132019
18.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  382.720,-
EUR
5214142019
18.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  866.170,-
EUR
5214152019
18.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  119.730,-
EUR
5160412019
15.11.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  7.350,-
EUR
5160422019
15.11.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  9.330,-
EUR
5160432019
15.11.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  56.820,-
EUR
5160442019
15.11.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  24.100,-
EUR
5214082019
15.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  -116.450,-
EUR
5214092019
15.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  37.160,-
EUR
5214102019
15.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  84.220,-
EUR
5214112019
15.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  56.030,-
EUR
5214042019
14.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  360.450,-
EUR
5214052019
14.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  78.600,-
EUR
5214062019
14.11.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  177.890,-
EUR
5214072019
14.11.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  24.590,-
EUR
5214032019
13.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  72.000,-
EUR
5213902019
12.11.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5213912019
12.11.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)