Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5210172019
10.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5210182019
10.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5210192019
10.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5210202019
10.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5210212019
10.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.040,-
EUR
5210112019
09.01.2019
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  300.000,-
EUR
5210122019
09.01.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  63.000,-
EUR
5210132019
09.01.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  1303.000,-
EUR
5210102019
08.01.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5110012019
07.01.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  1139.000,-
EUR
5110022019
07.01.2019
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  833.000,-
EUR
5110032019
07.01.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  714.000,-
EUR
5110042019
07.01.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  425.000,-
EUR
5110052019
07.01.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  1431.400,-
EUR
5110062019
07.01.2019
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  510.000,-
EUR
5110072019
07.01.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1863.200,-
EUR
5110082019
07.01.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  591.600,-
EUR
5110092019
07.01.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2182.800,-
EUR
5110102019
07.01.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  289.000,-
EUR
5110112019
07.01.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  251.600,-
EUR
5110122019
07.01.2019
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  221.000,-
EUR
5110132019
07.01.2019
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  367.200,-
EUR
5210042019
04.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  909.400,-
EUR
5210052019
04.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  198.310,-
EUR
5210062019
04.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  448.810,-
EUR
5210072019
04.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  62.040,-
EUR
5210082019
04.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  808.800,-
EUR
5220012019
04.01.2019
  RTP 04 s.r.o.  Bratislava
46165819
  2295.000,-
EUR
5210092019
04.01.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  50520.250,-
EUR
5210012019
03.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  12108.290,-
EUR
5210022019
03.01.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5210032019
03.01.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230012019
03.01.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230022019
03.01.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)