Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5210482019
15.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  7967.890,-
EUR
5210492019
15.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  1145.800,-
EUR
5210502019
15.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  235.980,-
EUR
5210512019
15.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  51.460,-
EUR
5210522019
15.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  116.460,-
EUR
5210532019
15.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  16.100,-
EUR
5210272019
14.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  -63.070,-
EUR
5210282019
14.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  -13.750,-
EUR
5210292019
14.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  -31.130,-
EUR
5210302019
14.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  -4.300,-
EUR
5210312019
14.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  68.400,-
EUR
5210322019
14.01.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  4643.400,-
EUR
5210332019
14.01.2019
  Ústav geotechniky SAV  Košice
00166553
  553.680,-
EUR
5210342019
14.01.2019
  Technicka univerzita v Košiciach  Košice
00397610
  271.240,-
EUR
5210352019
14.01.2019
  Ústav experimentálnej fyziky SAV  Košice
00166812
  3592.940,-
EUR
5210362019
14.01.2019
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
00397768
  798.290,-
EUR
5210372019
14.01.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  8766.000,-
EUR
5210382019
14.01.2019
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  652.110,-
EUR
5210392019
14.01.2019
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  3388.720,-
EUR
5210402019
14.01.2019
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  2590.130,-
EUR
5210412019
14.01.2019
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  5353.300,-
EUR
5210422019
14.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  24859.240,-
EUR
5210432019
14.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2013.790,-
EUR
5210442019
14.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4416.940,-
EUR
5210452019
14.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  607.480,-
EUR
5210222019
11.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  178.000,-
EUR
5210232019
11.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5210242019
11.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5210252019
11.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5210262019
11.01.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5160012019
10.01.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5160022019
10.01.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5210142019
10.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5210152019
10.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5210162019
10.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)