Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110142019
06.02.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  1023.400,-
EUR
5110152019
06.02.2019
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  714.000,-
EUR
5110162019
06.02.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  465.800,-
EUR
5110172019
06.02.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  142.800,-
EUR
5110182019
06.02.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  1071.000,-
EUR
5110192019
06.02.2019
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  353.600,-
EUR
5110202019
06.02.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  411.400,-
EUR
5110212019
06.02.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1485.800,-
EUR
5110222019
06.02.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1822.400,-
EUR
5110232019
06.02.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  91.800,-
EUR
5110242019
06.02.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  214.200,-
EUR
5210642019
31.01.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  -217.530,-
EUR
5210652019
31.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  328.780,-
EUR
5210662019
31.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  72.620,-
EUR
5210672019
31.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  163.320,-
EUR
5210682019
31.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  36.570,-
EUR
5210632019
29.01.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  0.730,-
EUR
5210622019
28.01.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  3635.980,-
EUR
5160032019
25.01.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  65.340,-
EUR
5160042019
25.01.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  27.460,-
EUR
5270012019
24.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  204.590,-
EUR
5270022019
24.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  37.320,-
EUR
5270032019
24.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.360,-
EUR
5270042019
24.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  40.740,-
EUR
5270052019
24.01.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  130.560,-
EUR
5210612019
23.01.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  -1524.970,-
EUR
5210602019
21.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  11352.740,-
EUR
5210582019
18.01.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  344.110,-
EUR
5210592019
18.01.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1057.620,-
EUR
5210542019
17.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  106.920,-
EUR
5210552019
17.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  23.320,-
EUR
5210562019
17.01.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  52.770,-
EUR
5210572019
17.01.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  7.290,-
EUR
5210462019
15.01.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  968.570,-
EUR
5210472019
15.01.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  273.760,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)