Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5270072019
19.02.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  42.020,-
EUR
5270082019
19.02.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  95.290,-
EUR
5270092019
19.02.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  48.210,-
EUR
5270102019
19.02.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  213.490,-
EUR
5160072019
18.02.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  35.340,-
EUR
5160082019
18.02.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  65.270,-
EUR
5210892019
18.02.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  178.000,-
EUR
5210902019
18.02.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5210912019
18.02.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5210922019
18.02.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5210932019
18.02.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5210772019
15.02.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  60.680,-
EUR
5210782019
15.02.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.230,-
EUR
5210792019
15.02.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  29.950,-
EUR
5210802019
15.02.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.140,-
EUR
5210812019
15.02.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5210822019
15.02.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5210832019
15.02.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5210842019
15.02.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5210852019
15.02.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5210862019
15.02.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5210872019
15.02.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5210882019
15.02.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.040,-
EUR
5160052019
14.02.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5160062019
14.02.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5210732019
13.02.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  10258.110,-
EUR
5210742019
13.02.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2236.900,-
EUR
5210752019
13.02.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  -2285.590,-
EUR
5210762019
13.02.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  -315.940,-
EUR
5210712019
07.02.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5210722019
07.02.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  3232.000,-
EUR
5210692019
06.02.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5210702019
06.02.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230032019
06.02.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230042019
06.02.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)