Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211102019
12.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  178.000,-
EUR
5211112019
12.03.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5211122019
12.03.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5211132019
12.03.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5211142019
12.03.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5110252019
07.03.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  663.000,-
EUR
5110262019
07.03.2019
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  544.000,-
EUR
5110272019
07.03.2019
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  255.000,-
EUR
5110282019
07.03.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  408.000,-
EUR
5110292019
07.03.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  265.200,-
EUR
5110302019
07.03.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  693.600,-
EUR
5110312019
07.03.2019
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  506.600,-
EUR
5110322019
07.03.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1451.800,-
EUR
5110332019
07.03.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1849.600,-
EUR
5110342019
07.03.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  431.800,-
EUR
5110352019
07.03.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  156.400,-
EUR
5110362019
07.03.2019
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  221.000,-
EUR
5110372019
07.03.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  176.800,-
EUR
5211042019
06.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  14195.280,-
EUR
5120012019
06.03.2019
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  60.000,-
EUR
5211012019
04.03.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5160092019
04.03.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5160102019
04.03.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5211022019
04.03.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5211032019
04.03.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230052019
04.03.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230062019
04.03.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5210972019
27.02.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  124.170,-
EUR
5210982019
27.02.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  27.080,-
EUR
5210992019
27.02.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  61.280,-
EUR
5211002019
27.02.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  8.470,-
EUR
5210962019
26.02.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  4578.350,-
EUR
5210942019
21.02.2019
  NEKO, spol. s r.o.  Bratislava
31321232
  134.210,-
EUR
5210952019
21.02.2019
  NEKO, spol. s r.o.  Bratislava
31321232
  -44.790,-
EUR
5270062019
19.02.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  237.670,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)