Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211332019
29.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  820.120,-
EUR
5211342019
29.03.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  178.830,-
EUR
5211352019
29.03.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  404.750,-
EUR
5211362019
29.03.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  55.950,-
EUR
5211312019
28.03.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  3486.530,-
EUR
5130012019
25.03.2019
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  180.000,-
EUR
5270122019
21.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  220.050,-
EUR
5270132019
21.03.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  39.900,-
EUR
5270142019
21.03.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  70.690,-
EUR
5270152019
21.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  44.010,-
EUR
5270162019
21.03.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  144.410,-
EUR
5160112019
21.03.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  56.940,-
EUR
5160122019
21.03.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  43.590,-
EUR
5211232019
20.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9063.070,-
EUR
5211242019
20.03.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1976.310,-
EUR
5211252019
20.03.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4472.820,-
EUR
5211262019
20.03.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  618.280,-
EUR
5211272019
20.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  905.150,-
EUR
5211282019
20.03.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  197.380,-
EUR
5211292019
20.03.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  446.710,-
EUR
5211302019
20.03.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  61.750,-
EUR
5211152019
15.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5211162019
15.03.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5211172019
15.03.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5211182019
15.03.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.040,-
EUR
5211192019
15.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5211202019
15.03.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5211212019
15.03.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5211222019
15.03.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5270112019
13.03.2019
  Konečná Božena  Bratislava
  120.420,-
EUR
5211052019
12.03.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  108.000,-
EUR
5211062019
12.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  60.680,-
EUR
5211072019
12.03.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.230,-
EUR
5211082019
12.03.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  29.950,-
EUR
5211092019
12.03.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.140,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)