Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211542019
08.04.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5211552019
08.04.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5211432019
05.04.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  909.400,-
EUR
5211442019
05.04.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  198.310,-
EUR
5211452019
05.04.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  448.810,-
EUR
5211462019
05.04.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  62.040,-
EUR
5211472019
05.04.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5211482019
05.04.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5211492019
05.04.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5211502019
05.04.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.030,-
EUR
5140012019
03.04.2019
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  42.600,-
EUR
5110382019
03.04.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1183.200,-
EUR
5110392019
03.04.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  527.000,-
EUR
5110402019
03.04.2019
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  340.000,-
EUR
5110412019
03.04.2019
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  323.000,-
EUR
5110422019
03.04.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  527.000,-
EUR
5110432019
03.04.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  224.400,-
EUR
5110442019
03.04.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  924.800,-
EUR
5110452019
03.04.2019
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  329.800,-
EUR
5110462019
03.04.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  170.000,-
EUR
5110472019
03.04.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  108.800,-
EUR
5110482019
03.04.2019
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  221.000,-
EUR
5110492019
03.04.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1618.400,-
EUR
5110502019
03.04.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  482.800,-
EUR
5211372019
01.04.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5211382019
01.04.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230072019
01.04.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230082019
01.04.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5211392019
01.04.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5220022019
01.04.2019
  RTP 04 s.r.o.  Bratislava
46165819
  2320.500,-
EUR
5211402019
01.04.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  1303.000,-
EUR
5211412019
01.04.2019
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  300.000,-
EUR
5211422019
01.04.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  63.000,-
EUR
5120022019
29.03.2019
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  120.000,-
EUR
5211322019
29.03.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  12583.090,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)