Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211742019
02.05.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  58.570,-
EUR
5140022019
02.05.2019
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  75.000,-
EUR
5211752019
02.05.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5211762019
02.05.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230092019
02.05.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230102019
02.05.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5211672019
25.04.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  6012.800,-
EUR
5211682019
25.04.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1311.160,-
EUR
5211692019
25.04.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  2967.450,-
EUR
5211702019
25.04.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  410.190,-
EUR
5270222019
24.04.2019
  Konečná Božena  Bratislava
  18.060,-
EUR
5160132019
24.04.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  54.100,-
EUR
5160142019
24.04.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  34.180,-
EUR
5160152019
24.04.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  13.870,-
EUR
5160162019
24.04.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  17.610,-
EUR
5211612019
23.04.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5211622019
23.04.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5211632019
23.04.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5211642019
23.04.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5211652019
23.04.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  12117.850,-
EUR
5211662019
23.04.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  2920.340,-
EUR
5270172019
17.04.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  209.880,-
EUR
5270182019
17.04.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  41.160,-
EUR
5270192019
17.04.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  72.030,-
EUR
5270202019
17.04.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  48.380,-
EUR
5270212019
17.04.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  109.900,-
EUR
5130022019
16.04.2019
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  200.000,-
EUR
5211562019
11.04.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9368.660,-
EUR
5211572019
11.04.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2042.940,-
EUR
5211582019
11.04.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4623.640,-
EUR
5211592019
11.04.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  639.130,-
EUR
5211602019
11.04.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  -384.700,-
EUR
5211512019
08.04.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  178.000,-
EUR
5211522019
08.04.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5211532019
08.04.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)