Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110622019
06.06.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  880.600,-
EUR
5110632019
06.06.2019
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  544.000,-
EUR
5110642019
06.06.2019
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  408.000,-
EUR
5110652019
06.06.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  530.400,-
EUR
5110662019
06.06.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  697.000,-
EUR
5110672019
06.06.2019
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  493.000,-
EUR
5110682019
06.06.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1540.200,-
EUR
5110692019
06.06.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  428.400,-
EUR
5110702019
06.06.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1258.000,-
EUR
5110712019
06.06.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  139.400,-
EUR
5110722019
06.06.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  102.000,-
EUR
5110732019
06.06.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  261.800,-
EUR
5160212019
05.06.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  7.350,-
EUR
5160222019
05.06.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  9.330,-
EUR
5140042019
05.06.2019
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  100.000,-
EUR
5212052019
04.06.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5212032019
03.06.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5212042019
03.06.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230112019
03.06.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230122019
03.06.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5212022019
31.05.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  12096.340,-
EUR
5212002019
30.05.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  188.830,-
EUR
5212012019
30.05.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  93.170,-
EUR
5160192019
27.05.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  67.000,-
EUR
5160202019
27.05.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  26.310,-
EUR
5211962019
27.05.2019
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
00397768
  -803.530,-
EUR
5211972019
27.05.2019
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
00397768
  -798.290,-
EUR
5211982019
27.05.2019
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
00397768
  -798.290,-
EUR
5211992019
27.05.2019
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
00397768
  -798.290,-
EUR
5270232019
23.05.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  242.490,-
EUR
5270242019
23.05.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  37.710,-
EUR
5270252019
23.05.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  76.770,-
EUR
5270262019
23.05.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  53.240,-
EUR
5270272019
23.05.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  91.620,-
EUR
5211952019
21.05.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  3534.310,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)