Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5130062019
08.07.2019
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  20.000,-
EUR
5160252019
08.07.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  7.350,-
EUR
5160262019
08.07.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  9.330,-
EUR
5212262019
24.06.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  3592.080,-
EUR
5110742019
24.06.2019
  Macrosoft s.r.o.  Bratislava
36791598
  1020.000,-
EUR
5130032019
20.06.2019
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  680.000,-
EUR
5130042019
20.06.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  200.000,-
EUR
5130052019
20.06.2019
  Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV  Bratislava
00679917
  50.000,-
EUR
5160242019
20.06.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  64.270,-
EUR
5270282019
18.06.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  248.760,-
EUR
5270292019
18.06.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.170,-
EUR
5270302019
18.06.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  81.170,-
EUR
5270312019
18.06.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  45.850,-
EUR
5270322019
18.06.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  107.290,-
EUR
5212212019
17.06.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5212222019
17.06.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5212232019
17.06.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5212242019
17.06.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.030,-
EUR
5212252019
17.06.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  11023.640,-
EUR
5160232019
14.06.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  39.730,-
EUR
5212152019
13.06.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  178.000,-
EUR
5212162019
13.06.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5212172019
13.06.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5212182019
13.06.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5212192019
13.06.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5212202019
13.06.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  394.800,-
EUR
5212112019
12.06.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5212122019
12.06.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5212132019
12.06.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5212142019
12.06.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5212072019
10.06.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  60.680,-
EUR
5212082019
10.06.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.230,-
EUR
5212092019
10.06.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  29.950,-
EUR
5212102019
10.06.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.140,-
EUR
5212062019
06.06.2019
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
00397768
  3198.400,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)