Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5160272019
17.07.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  28.570,-
EUR
5212432019
12.07.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5212442019
12.07.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5212452019
12.07.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5212462019
12.07.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5212352019
11.07.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  28213.090,-
EUR
5212362019
11.07.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  6152.190,-
EUR
5212372019
11.07.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  13923.770,-
EUR
5212382019
11.07.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  1924.690,-
EUR
5212392019
11.07.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5212402019
11.07.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5212412019
11.07.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5212422019
11.07.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.030,-
EUR
5110752019
10.07.2019
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  873.800,-
EUR
5110762019
10.07.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1904.000,-
EUR
5110772019
10.07.2019
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  343.400,-
EUR
5110782019
10.07.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2135.200,-
EUR
5110792019
10.07.2019
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  132.600,-
EUR
5110802019
10.07.2019
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  214.200,-
EUR
5110812019
10.07.2019
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  1329.400,-
EUR
5110822019
10.07.2019
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  367.200,-
EUR
5110832019
10.07.2019
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  751.400,-
EUR
5110842019
10.07.2019
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  918.000,-
EUR
5110852019
10.07.2019
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  1366.800,-
EUR
5140052019
10.07.2019
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  150.000,-
EUR
5212292019
09.07.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5212302019
09.07.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  1303.000,-
EUR
5212312019
09.07.2019
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  300.000,-
EUR
5212322019
09.07.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  63.000,-
EUR
5212332019
09.07.2019
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
00397768
  4855.400,-
EUR
5212342019
09.07.2019
  Ústav experimentálnej fyziky SAV  Košice
00166812
  715.000,-
EUR
5212272019
08.07.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230132019
08.07.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5212282019
08.07.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230142019
08.07.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)