Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5212742019
07.08.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  520.720,-
EUR
5212752019
07.08.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  71.980,-
EUR
5140062019
06.08.2019
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  150.000,-
EUR
5212672019
05.08.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5212652019
02.08.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5212662019
02.08.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230152019
02.08.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5230162019
02.08.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5130092019
02.08.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  430.000,-
EUR
5212642019
01.08.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  10875.980,-
EUR
5110862019
30.07.2019
  Macrosoft s.r.o.  Bratislava
36791598
  1020.000,-
EUR
5130072019
29.07.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  40.000,-
EUR
5130082019
29.07.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  200.000,-
EUR
5212592019
24.07.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1900.140,-
EUR
5212602019
24.07.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  414.350,-
EUR
5212612019
24.07.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  937.760,-
EUR
5212622019
24.07.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  129.620,-
EUR
5212632019
24.07.2019
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  -517.100,-
EUR
5270332019
22.07.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  245.550,-
EUR
5270342019
22.07.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  37.470,-
EUR
5270352019
22.07.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  65.830,-
EUR
5270362019
22.07.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  48.710,-
EUR
5270372019
22.07.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  97.310,-
EUR
5212582019
22.07.2019
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  2799.590,-
EUR
5212472019
17.07.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  66.500,-
EUR
5212482019
17.07.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  14.500,-
EUR
5212492019
17.07.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  909.400,-
EUR
5212502019
17.07.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  198.310,-
EUR
5212512019
17.07.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  448.810,-
EUR
5212522019
17.07.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  62.040,-
EUR
5212532019
17.07.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  178.000,-
EUR
5212542019
17.07.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5212552019
17.07.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5212562019
17.07.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5212572019
17.07.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)