Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
369/A/2018
Objednávame u Vás maliarske práce v Ubytovni D.N.Ves,
maľovanie prízemia, na základe priloženej cenovej ponuky.
04.12.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
259/2019
Objednávame u Vás vypracovanie nezávislého posudku projektu SASPRO 2 - špecifikácia viď. príloha06.09.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
260/2019
Objednávame u Vás prehliadky plynových horákov, detektorov  plynu, prehliadky a skúšky plynového zariadenia v budove na Vlárskej 5.-7., Bratislava06.09.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
258/2019
Objednávame u Vás realizáciu dvoch elektronických aukcií za účelom prevodu vlastníctva nehnuteľností v správe SAV v katastrálnych územiach Kaluža a Pezinok v zmysle cenovej ponuky.05.09.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
256/2019
Objednávame u Vás profesionálne fotoslužby nárazovo v období od 3.9. do 3.11.2019 - servis na podujatiach a akciách SAV plus fotodokumentácia pre časopis SAV Aladémia.03.09.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
257/2019
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,83 € s platnosťou až do januára 202003.09.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
255/2019
Objednávame u Vás smútočný veniec MIX Sympathy 528.08.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/103/2019/TB
objednáva ladenie koncertného krídla27.08.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
254/2019
Objednávame u Vás catering na Slávnostný seminár Významné osobnosti SAV 201927.08.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
251/2019
Objednávame u Vás na základe predloženej cenovej ponuky v budove Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava26.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
252/2019
Objednávame u Vás kompletnú výmenu technológií chladiaceho boxu v Závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava.26.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
253/2019
Objednávame u Vás prenájom profesionálneho ozvučenia na podujatie Osobnosti SAV, konaného dňa 4. septembra 2019 od 14,00 hod. v areáli SAV na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava.26.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/101 /2019/LK
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň - Lisabon (KLM) a späť23.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/102/2019/ZP
objednáva letenku na trase Viedeň - Helsinki - Viedeň23.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
249/2019
Objednávame u Vás servis a revízie zabezpečovacieho zariadenia v objekte SAV na Vlárskej ul. Bratislava23.08.2019ELKRAUS, s. r. o.Cígeľ 352,Cígeľ,SK971 CígeľIng. Ján Malík, CSc.
250/2019
Objednávame u Vás dodávku a montáž zabezpečovacieho systému na ochranu majetku rekreačných chát na Donovaloch.23.08.2019ELKRAUS, s. r. o.Cígeľ 352,Cígeľ,SK971 CígeľIng. Ján Malík, CSc.
PZS/099/2019/LK
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny
do 23 kg na trase Viedeň - Riga (Air Baltic) a späť
22.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/100/2019/ZP
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň - Frankfurt - Gdansk - Mníchov - Viedeň22.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/097/2019/BI
objednáva letenku na trase Viedeň - Berlin- Viedeň21.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
247/2019
Objednávame u Vás inštaláciu stánku SAV na výstave AGROKOMPLEX 2019 v Nitre, na základe predloženej cenovej ponuky21.08.2019Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
248/2019
Objednávame u Vás opravu chladničky v Závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava.
21.08.2019Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
246/2019
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku za účelom zriadenia vecného bremena (predĺženie vodovodnej prípojky) na parcele C-KN č. 2941/42 v zmysle GP č. 29/2019.20.08.2019Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/095/2019/LK
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA19.08.2019Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
242/2019
Objednávame u Vás tlač posterov na výstavu Agrokomplex na základe predloženej cenovej ponuky.19.08.2019DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
243/2019
Objednávame u Vás grantový systém e-VEGA.19.08.2019MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
244/2019
Objednávame u Vás modifikovanie elektronického grantového systému e-VEGA pre elektronické hlasovanie.19.08.2019MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
245/2019
Objednávame u Vás stoličky zn.: White Shark SHEBA19.08.2019AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
240/2019
Objednávame u Vás kontrolu PHP a požiarnych hydrantov v objekte SAV na Vlárskej ul. 5-7, Bratislava14.08.2019HASIL - HD, s. r. o.Hrušovany 133,Hrušovany,SK956 HrušovanyIng. Ján Malík, CSc.
241/2019
Objednávame u Vás prenájom plochy na výstave Agrokomplex Nitra uskutočneného v dňoch 22. - 25. 08. 2019 a náklady spojené s aktívnou účasťou na základe cenovej ponuky.14.08.2019Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
236/2019
Objednávame u Vás náter zárubní, dverí a el.skriniek v kotolni Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky.13.08.2019Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
237/2019
Objednávame u Vás na akciu: Víno SAV13.08.2019Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
238/2019
Objednávame u Vás prepravu osôb na akciu Víno SAV dňa 10. 09. 2019 z Bratislavy do Smoleníc a späť.13.08.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
239/2019
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,83 €.13.08.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
234/2019
Objednávame u Vás prepravu zamestnancov Úradu SAV01.08.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
234/A/2019
Objednávame u Vás stravovanie na rekreačno-relaxačný pobyt zamestnancov SAV v termíne 26.9.-29.9.2019 v KC Academia Stará Lesná.01.08.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  770
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5214682019
13.12.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5214692019
13.12.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5214702019
13.12.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5214712019
13.12.2019
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5160472019
13.12.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  55.670,-
EUR
5160482019
13.12.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  24.140,-
EUR
5270582019
12.12.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  242.000,-
EUR
5270592019
12.12.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  33.340,-
EUR
5270602019
12.12.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  81.140,-
EUR
5270612019
12.12.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  44.220,-
EUR
5270622019
12.12.2019
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  80.370,-
EUR
5214662019
11.12.2019
  Úrad podpredsedu vlády SR  Bratislava
50349287
  70000.000,-
EUR
5214582019
09.12.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  464.000,-
EUR
5214592019
09.12.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  154.700,-
EUR
5214602019
09.12.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  223.930,-
EUR
5214612019
09.12.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  111.520,-
EUR
5214622019
09.12.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  222.500,-
EUR
5214632019
09.12.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  48.520,-
EUR
5214642019
09.12.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  109.800,-
EUR
5214652019
09.12.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  15.180,-
EUR
5214502019
05.12.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1330.930,-
EUR
5214512019
05.12.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  290.230,-
EUR
5214522019
05.12.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  656.840,-
EUR
5214532019
05.12.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  90.800,-
EUR
5214542019
05.12.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1551.500,-
EUR
5214552019
05.12.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  338.320,-
EUR
5214562019
05.12.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  765.700,-
EUR
5214572019
05.12.2019
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  105.840,-
EUR
5160452019
04.12.2019
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  7.350,-
EUR
5160462019
04.12.2019
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  9.330,-
EUR
5140112019
04.12.2019
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  75.000,-
EUR
5140122019
04.12.2019
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  90.000,-
EUR
5214332019
04.12.2019
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5214342019
04.12.2019
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5214352019
04.12.2019
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)