Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115552019
  Zmluva
03.12.2019
  servis výťahov - 11/2019 - PLV BA, PMV KE  TKD Výťahy s.r.o.
52511685
  393.60,-
EUR
1801022019
  
03.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV2-2019  Provazník Ivo
  75.00,-
EUR
1115562019
  obj.č.358/2019 z 19.11.19
03.12.2019
  predmety na výstavy,konfer. a propagácia  LUKY MZ, s.r.o.
46793607
  192.00,-
EUR
1800822019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV2 - 2019  Groschner Klaus
  75.00,-
EUR
1800862019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV3 - 2019  Hrubec Marek
  75.00,-
EUR
1800882019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV3 - 2019  Luptáčik Mikuláš
  75.00,-
EUR
1800902019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV3 - 2019  Macháček Jiří
  75.00,-
EUR
1800922019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV2-2019  Němcová Yvonne
  75.00,-
EUR
1800972019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie-OV3-2019  Stenner Paul
  75.00,-
EUR
1115392019
  Zmluva
02.12.2019
  pranie bielizne - 11/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1322.48,-
EUR
1115382019
  Zmluva
02.12.2019
  11/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1702282019
  PZS/139/2019/LK
02.12.2019
  prenájom miestnosti a občerstv.-14.11.2019  CROWNE PLAZA, Bratislava
35838833
  1074.70,-
EUR
1152752019
  Z-23.4.2007
02.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  242.22,-
EUR
1800792019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie OV1-2019  Eberhardsteiner Josef
  105.00,-
EUR
1800932019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie - OV2-2019  Olszanecki Rafal
  75.00,-
EUR
1800942019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. omisie OV2-2019  Ostatníková Daniela prof.Mudr.
  105.00,-
EUR
1801002019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodn. komisie OV1-2019  Vilček Štefan Prof.Ing.DrSc.
  105.00,-
EUR
1800812019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot.komiisie OV3 - 2019  Goszczynska Joanna Prof.Dr.Hab
  75.00,-
EUR
1800842019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV3 - 2019  Harris Erika,prof.PhD.
  105.00,-
EUR
1800952019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV3-2019  Rychlík Ján prof.PhDr.,DrSc.
  75.00,-
EUR
1115362019
  Zmluva 3183
02.12.2019
  technická ochrana objektu - 11/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1115372019
  Zmluva 2785
02.12.2019
  technická ochrana objektu - 11/2019 - Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1800872019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV1 - 2019  Hanslmeier Arnold Prof., Dr.
  75.00,-
EUR
1800832019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot. komisie OV1 - 2019  Fabian Jaroslav Prof.
  105.00,-
EUR
1801012019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodn. komisie OV1-2019  Philip Walter Dr.
  105.00,-
EUR
1800892019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodn. komisie OV3 - 2019  Kanovský Martin PhD.
  75.00,-
EUR
1800992019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie OV1-2019  Pavlovič Márius PhD.
  75.00,-
EUR
1800802019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnot.komisie OV1 - 2019  Eisterer Michael Dr.
  105.00,-
EUR
1800982019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodn. komisie OV2-2019  Sedláková Zdeňka Dr.
  135.00,-
EUR
1800852019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodn. komisie OV2 - 2019  Hoggan Philip Prof.
  75.00,-
EUR
1800912019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodnotiacej komisie OV1-2019  Mesiar Radko Prof.
  105.00,-
EUR
1800962019
  
02.12.2019
  Príkazná zmluva člena hodn. komisie OV1-2019  Szabó Csaba Dr.
  105.00,-
EUR
1152742019
  Zmluva
02.12.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  271.04,-
EUR
1115222019
  obj.č.335/2019 z 5.11.19
29.11.2019
  kontrola požiarnych klapiek - PLV  KLIMAK,s.r.o.
36545198
  2368.80,-
EUR
1115352019
  obj.č.374/2019 z 28.11.19
29.11.2019
  záp.,USB rot.,Žetóny+potlač, vizitky s logom-Výsta  Pc micro-Ing.Ján Wittenberger
32830254
  1431.60,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)